Informujemy, że 27 września br. Powiat Tatrzański podpisał umowę na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla fragmentów obrębów Biały Dunajec i Bukowina Tatrzańska. Aktualizacja ma na celu poprawę jakości danych ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodności zapisów w rejestrach ze stanem faktycznym i prawnym. Projekt ten jest kontynuacją działań dotyczących ewidencji gruntów i budynków, rozpoczętych w tych miejscowościach w roku 2021. Wykonawca zadania – firma RGPROJEKT z Krakowa wykona pomiary budynków nieujawnionych dotychczas na mapach ewidencyjnych, a także przeprowadzi ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli nieruchomości. Obszar objęty pomiarem w Białym Dunajcu dotyczy terenów zabudowanych wzdłuż ulic Generała Galicy, Wincentego Witosa, Miłośników Podhala, Tadeusza Kościuszki. W Bukowinie Tatrzańskiej teren pomiaru obejmuje fragment ul. Tadeusza Kościuszki – od Domu Ludowego w kierunku szkoły. Właściciele działek proszeni są o udzielanie wszelkich informacji dotyczących ich nieruchomości, a także o pozwolenie na wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Geodeci wykonujący pomiary będą posiadali specjalne identyfikatory potwierdzone przez Starostę Tatrzańskiego, Pana Piotr Bąka.