W dniach 28 września 2022 r. do 1 października 2022 r, na zaproszenie Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza delegacja Powiatu Tatrzańskiego w składzie: Marian Łojek – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Krzysztof Zięba – Kierownik Referatu Drogownictwa oraz Krzysztof  Majerczyk -  Inspektor w Wydziale Infrastruktury uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zadań z zakresu komunikacji, transportu i dróg publicznych
w powiatach.

     Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące: Kodeksu Postępowania Administracyjnego
z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, wydawania decyzji administracyjnych – zagadnienia praktyczne, a także problematyki drogowej związanej z transportem wysokotonażowym.

     Delegacja powiatu tatrzańskiego zwiedziła m. in. Winnicę Silesian oraz uczestniczyła
w wizycie studyjnej. Powiat tatrzański łączy z powiatem świdnickim współpraca partnerska
od 2014 roku.