Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Omówiono także program i zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi dostarczy emocji kibicom w nadchodzący weekend 13-15 stycznia.

Przed nami czas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem oraz początek ferii zimowych, które w tym roku zaplanowane są od 30 stycznia do 12 lutego. W związku z tym w Zakopanem odbyło się spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Małopolsce przy udziale przedstawicieli Powiatu Tatrzańskiego oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Co roku gościmy przyjezdnych z całego kraju i zagranicy. Ferie to okres wzmożonych prac całej administracji zespolonej, szeregu instytucji oraz służb. Przygotowania do zimowego wypoczynku zaczęliśmy kilka tygodni temu. Tej zimy służby mają jednak znacznie więcej obowiązków. Za kilka dni w zimowej stolicy Polski odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Serdecznie dziękuję wszystkim służbom zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym podczas ferii zimowych w naszym województwie. Mam nadzieję, że Wasza praca w tym trudnym czasie ograniczy się do działań prewencyjnych - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Szczególnych nadzorem objęta będzie sytuacja na drogach. Komendy miejskie oraz powiatowe Policji wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie bez zbędnej zwłoki będzie możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie.
Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, podejmowane będą działania zapewniające bezpieczeństwo, porządek i płynność w ruchu drogowym – działania te będą intensyfikowane w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. Stałym nadzorem poprzez: wyłączenie sygnalizacji świetlnej lub wydłużenie cyklu świetlnego na priorytetowym kierunku Kraków-Zakopane objęte zostaną miejsca, gdzie zazwyczaj dochodzi do zatorów.
Ponadto zadaniem małopolskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez organizację patroli narciarskich – bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich. Brawura i lekceważenie zasad poruszania się po tych terenach są głównymi przyczynami wypadków. W ramach doskonalenia lokalnego dla policjantów pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich przeszkolono łącznie 70 policjantów.

- To jest ważny moment dlatego, że wielkim atutem naszego regionu jest to, że jest bezpieczny. Okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i potem kolejnego długiego weekendu pokazał, że ruch turystyczny się nie zmniejszył. Widać dokładnie, że nadal dla wielu osób pobyt i wypoczynek pod Tatrami jest niezwykle atrakcyjny. I trzeba zadbać, aby ten pobyt, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo był odpowiednio przygotowany. Jest to zadanie zarówno samorządu jak i odpowiednich służb, w tym policji, straży pożarnej czy ratowników górskich. I tutaj podziękowanie dla Pana Wojewody i szefów wszystkich służb wojewódzkich, że nasz region otrzymuje realne wsparcie. Sam Powiat Tatrzański nie sprostałby zadaniu, aby zapewnić właśnie bezpieczeństwo takiej rzeszy ludzi, która w tym czasie przebywa w naszym regionie. Obecnie przed nami Puchar Świata w skokach narciarskich i okres ferii zimowych. Po dyskusji na spotkaniu widać, że przygotowania są na wysokim poziomie i wierzę, że wszystko będzie się odbywać zgodnie z planem i bezpiecznie. Zdajemy sobie też sprawę, że nie można popaść w rutynę - z doświadczenia wiemy, że to właśnie rutyna czasami gubiła organizatorów różnego rodzaju imprez i wydarzeń o takiej skali. Wszystko zostało przygotowane profesjonalnie i przy tej okazji chciałbym zaprosić wszystkich Polaków do uczestnictwa w zawodach Pucharu Świata oraz wypoczynku w górach podczas ferii. Zapraszam młodzież oraz rodziny z dziećmi – cieszy, że nasi rodacy właśnie rodzinnie chcą pod Tatrami wypoczywać – mówił po spotkaniu Piotr Bąk starosta tatrzański.

Z kolei „Puchar Świata w skokach narciarskich – Zakopane 2023” zabezpieczać będzie prawie 200 policjantów każdego dnia. W ramach akcji „Skoki 2023” rozdysponowanych zostanie: 13 stycznia 23 radiowozy, a 14 i 15 stycznia po 54 radiowozów. Akcja policyjna obejmie trzy odcinki: „Skocznia”, „Miasto – prewencja” oraz „Miasto – ruch drogowy”. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo na terenie skoczni, Zakopanego i w pozostałych gminach powiatu tatrzańskiego oraz zapewnią płynność ruchu i porządek na drogach.
W pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych są również małopolscy strażacy. Funkcjonariusze przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynków dzieci i młodzieży. Stwierdzają usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu jako placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W takim przypadku wydawane są opinie pozytywne z uwagami. Często spotykanym uchybieniem jest przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. W takim przypadku funkcjonariusze PSP wydają opinię pozytywną z wyłączeniem części budynku, dla której nie były zapewnione właściwe warunki ewakuacji, np. ostatniej kondygnacji. W zabezpieczeniu zawodów w skokach narciarskich będą brały udział 33 pojazdy strażackie i 117 ratowników, gdzie jednocześnie w każdym momencie do dyspozycji będzie 11 pojazdów i 39 ratowników, w tym posterunki piesze prowadzące zabezpieczenie medyczne w miejscu imprezy masowej.

Na terenie województwa małopolskiego objętym nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie ferii zimowych do 9 stycznia 2023 roku zgłoszono 845 wypoczynków, w których będzie brało udział 33 780 uczestników. Dla dzieci, które z różnych względów nie mogą brać udziału w wyjazdowych formach wypoczynku, a także tych, które choćby część ferii zimowych muszą spędzić w miejscu zamieszkania, organizatorzy wypoczynku z Małopolski zgłosili 84 turnusy, tzw. „półkolonie”. Z tej formy wypoczynku – oferującego dzieciom różnego rodzaju zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki – skorzysta 2 061 dzieci i młodzieży szkolnej.

W związku z feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. W ramach tych działań inspektorzy prowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą tej akcji jest zarówno przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, jak i zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach akcji „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim 2023” zlecił Powiatowym Inspektorom, aby podczas prowadzonych kontroli obiektów budowlanych zwrócono szczególną uwagę na kwestię ich bezpiecznego utrzymania i użytkowania w zakresie znajdujących się w nich instalacji gazowych. Nadto – w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu - zobligowano podległe jednostki do stałej kontroli ciężaru pokrywy śnieżnej/ śnieżno-lodowej poprzez dokonywanie pomiarów posiadanymi śniegomierzami.

 • DSC_1673
 • DSC_1683
 • DSC_1691
 • DSC_1706
 • DSC_1740
 • DSC_1837
 • DSC_1849
 • DSC_1876
 • DSC_1909
 • DSC_1929
 • DSC_1945
 • DSC_1953
 • DSC_2020
 • DSC_2048
 • DSC_2110