Za nami wizyta zorganizowana przez Starostwo Tatrzańskie powiatów partnerskich w Zakopanem, w sprawie zadań powiatowych z zakresu architektury i budownictwa oraz nadzoru budowlanego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele powiatów: hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego, międzychodzkiego, poznańskiego, rawickiego, świdnickiego, tatrzańskiego i wadowickiego.

Spotkanie zaczęło się od prezentacji przygotowanych przez poszczególne delegacje w zakresie organizacji zadań z zakresu architektury i budownictwa.

- Spotkanie jest elementem trwającej już wiele lat współpracy dziewięciu powiatów z terenu całej Polski. Każdy z powiatów organizuje spotkania merytoryczne dot. pracy samorządu. W tym roku dla powiatu tatrzańskiego przypadł temat funkcjonowania administracji architektoniczno-budowlanej, a więc pozwolenie budowlane, zgłoszenia, pilnowanie realizacji planowania przestrzennego.

I tutaj są dwa elementy. Jeden to zmiany ustawowe, które w najbliższym czasie będą miały miejsce, bo są w trakcie procedowania. Dotyczą one planowania przestrzennego i pozwoleń na budowę.

Drugi element tego spotkania to wymiana doświadczeń. W poszczególnych częściach Polski różne są zwyczaje, różne orzecznictwa sądów administracyjnych, a także kierunki jakie nadają powiatom wojewodowie. I stąd prowadzi to często do odmiennych zupełnie efektów jeżeli chodzi o administrowanie budownictwem. Nasze spotkanie miało służyć wymianie doświadczeń, porównaniu rozwiązać stosowanych w różnych powiatach i finalnie zastosowaniu najlepszych z nich.

Dodatkowo chcemy pokazać kolegom z innych samorządów architekturę regionalną, która u nas jest. I to zarówno od strony pięknej, tradycyjnej, wywodzącej się od Stanisława Witkiewicz. Jak i od tej drugiej strony, gdzie niektórzy próbują to piękno architektury niszczyć poprzez nieprzemyślane inwestycje – mówił podczas spotkania Piotr Bąk starosta tatrzański. 

Punktem kluczowym wydarzenia była telekonferencja z Piotrem Uścińskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dot. procedowanej nowelizacji prawa budowlanego oraz reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a potem dyskusja i pytania ze strony uczestników konferencji

Pan minister rozjaśnił nam intencje, jeżeli chodzi o zmiany w ustawodawstwie dotyczącym planów przestrzennych, jak i pozwoleń na budowę. Co innego jest czytać literalnie tekst ustawy, który jest trudny, a co innego poznać intencje ustawodawcy i dopowiedzenia do niektórych artykułów, rzeczy, których nie można z nich wprost wyczytać. To także pomaga rozwiać obawy, co do treści niektórych artykułów. Wydaje się, że to spotkanie, w którym uczestniczyli także szefowie inspektoratów nadzorów budowlanych, parę rzeczy wyjaśniło.

Moim zdaniem zmiany w prawie idą w dobrym kierunku. Chodzi przede wszystkim objęcie ogólnymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy. To powoduje, że znikną warunki zabudowy, które wydawane są na zasadzie sąsiedztwa. Dają one wielkie możliwości nadinterpretacji.

Zniknie także możliwość budownictwa bez warunków zabudowy, co jest u nas obecnie plagą, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki rekreacyjne, budynki gospodarcze rolników. To jest nagminnie nadużywane, bo na tej bazie tworzy się domki letniskowe pod wynajem, lub dla inwestorów z zewnątrz Polski. Po zmianach ten proceder się skończy.

Ponadto ma być prostsze ustanawianie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. One mają szybko objąć cały obszar gmin i zaprowadzić pewien ład przestrzenny. Chodzi zwłaszcza o miejscowości takie jak Zakopane, gdzie jest wielka presja inwestycyjna, gdzie tworzy się w tej chwili wielki nieporządek budowlany. Samorządy nie mają w tej chwili narzędzi, którymi mogą temu przeciwdziałać. Te zmiany mogą dać samorządom takie narzędzie.

Z innej strony zmiana ustawy o prawie budowlanym idzie w kierunku uproszczenia procedur i objęcia jeszcze większych ilości inwestycji procedurą zgłoszenia. Oznacza to, że nie będzie konieczne uzyskanie pozwoleń na budowę. Natomiast odpowiedzialność za zgodność z prawem projektu i inwestycji będzie przejmował projektant i inwestor. Tak się dzieje w tej chwili w dużej części krajów Europy Zachodniej. I wydaje się, że jest to kierunek rozsądny – podsumowywał Piotr Bąk starosta tatrzański.

Następnie odbyły się warsztaty panelowe z zakresu :

 • problemy konserwatorskie,
 • problemy drogowe,
 • problemy z ochroną przyrody i krajobrazu
 • problemy z zakresu ustaleń planów miejscowych i decyzji WZ,
 • nadzór budowlany;

W drugiej części konferencji odbyły się prezentacje:

 • dr hab. Zbigniew Moździerz Muzeum Tatrzańskie: „Historia i współczesność architektury Podhala”.
 • dr inż. arch. Rafał Rafacz Biuro Architektoniczne AMAR: „Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem”.
 • mgr inż. arch. Jacek Kłak członek Zarządu SARP w Krakowie: prezentacja wystawy „DOBRA PERSPEKTYWA WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA PODHALA”.
 • 354032491_706950398107363_5371865345082980792_n
 • 354039105_706950251440711_7176015840709059443_n
 • 354039528_706950734773996_2849182323276469245_n
 • 354040066_706950528107350_4332242101103876284_n
 • 354057051_706950258107377_2043131480242137375_n
 • 354064899_706950744773995_7842244235555258903_n
 • 354068978_706950631440673_7978517567988992344_n
 • 354072420_706950554774014_5315670016640433405_n
 • 354078056_706950498107353_1023484541861978103_n
 • 354204918_706950291440707_7205061183474164547_n
 • 354221634_706950381440698_5543411589785488933_n
 • 354225855_706950851440651_5701711263019655465_n
 • 354259203_706950278107375_5569407295412253666_n
 • 354404537_706950668107336_8560489816066612603_n
 • 354411063_706950204774049_1473905811509588411_n
 • 354414567_706950794773990_7467124084850060733_n
 • 354452791_706950288107374_5657952005105135047_n
 • 354455208_706950614774008_3411424487550896638_n
 • 354459963_706950841440652_3793884874672754745_n
 • 354462769_706950414774028_6156054501835171600_n