Na zaproszenie Adama Sperzyńskiego Starosty Rawickiego w dniu 30 listopada 2023 roku delegacja Powiatu Tatrzańskiego w osobach Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego, Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego oraz Anny Król – Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem wzięła udział w LXII sesji Rady Powiatu Rawickiego podczas, której zostało podpisane porozumienie o partnerstwie. Celem porozumienia jest nawiązanie stałej współpracy Stron na rzecz wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie realizacji przedsięwzięć stymulujących budowanie tożsamości regionalnej oraz umacnianie wspólnot samorządowych obu powiatów.

fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu


Materiał filmowy https://drive.google.com/file/d/1qJc0cMb0GrTmJDBpKdN_lLpcaAZnhmsY/view?usp=sharing

  • 001
  • IMG_3828
  • IMG_3875
  • IMG_3878
  • IMG_3894
  • IMG_3908
  • IMG_3912
  • IMG_3922
  • IMG_3949