Dnia 7 grudnia podczas  LV Sesji Rady Miasta Zakopane została podjęta niezwykle doniosła decyzja. Ogłaszamy rok 2024 jako "Rok Strzelców Podhalańskich". To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie bohaterskiej historii i wkładu Strzelców Podhalańskich w rozwój naszego regionu.

W roku 2024 przypada 130 rocznica urodzin gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza - nierozerwalnie związanego z miastem Zakopane, przede wszystkim jednak patrona 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - jednostki, która dziedziczy i kontynuuje tradycje polskich wojsk górskich.

To właśnie na Podhalu jeszcze przed I wojną światową utworzono Drużyny Podhalańskie. Dały one początek polskim formacjom górskim, których faktyczną organizację rozpoczął w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości ówczesny płk Andrzej Galica. Bardzo szybko zaczęły one funkcjonować pod nazwą Strzelców Podhalańskich.

Miasto Zakopane od wielu lat współpracuje z Podhalańczykami, czego potwierdzeniem stało się podpisane 20 lutego 2021 r. porozumienie o współpracy Miasta z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. W 2022 r. pod Giewontem zostało zorganizowane doroczne Święto Brygady, które stało się okazją do spopularyzowania i wyeksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Strzelców Podhalańskich w środowisku lokalnym.

Strzelcy Podhalańscy przez lata działali na wielu polach - zarówno jako obrońcy naszej ziemi, jak i kustosze lokalnych tradycji i kultury. Ich poświęcenie, odwaga i determinacja wzmacniały więzi społeczności i służyły jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Rok 2024 to wyjątkowa okazja, aby pamięć o Strzelcach Podhalańskich trwała i była przekazywana kolejnym pokoleniom

Źródło i foto: Urząd Miasta Zakopane