Pierwsza sesja zdjęcie

W dniu 22 listopada br. odbyła się I sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego VI kadencji, na której ślubowanie złożyli Radni wybrani w wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Skład Rady Powiatu Tatrzańskiego:

Bąk Piotr
Behounek Leszek
Dudek Maria
Dzierżęga Tomasz
Filar Władysław
Gut – Kantek Andrzej 
Koperski Mariusz
Kuchta Maria
Lenard Wiesław 
Nędza-Kubiniec Marta
Para Paweł
Pawlikowski Janusz
Pitoń Bohdan 
Proszowski Zbigniew 
Skupień Andrzej 
Szwab Józef
Tybor Edward 
Zacharko Jerzy
Zubek Marcin

Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Tatrzańskiego, którym został Edward Tybor, a także dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali: Józef Szwab i Marcin Zubek.

Starostą Tatrzańskim został Piotr Bąk, a Wicestarostą Jerzy Zacharko.

Członkami Zarządu Powiatu zostali:

Władysław Filar, 
Zbigniew Proszowski 
Andrzej Skupień

Spośród Radnych wybrano także Przewodniczących Komisji Rady Powiatu Tatrzańskiego:

KOMISJI REWIZYJNEJ – Wiesław Lenard
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI – Maria Dudek 
KOMISJI OCHRONY ZDROWIA, RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – Paweł Para 
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU – Marta Nędza – Kubiniec 
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU I PROMOCJI – Tomasz Dzierżęga

 • Image00001
 • Image00002
 • Image00003
 • Image00004
 • Image00005
 • Image00006
 • Image00007
 • Image00008
 • Image00009
 • Image00010
 • Image00011
 • Image00012
 • Image00013
 • Image00014
 • Image00015
 • Image00016
 • Image00017
 • Image00018
 • Image00019
 • Image00020
 • Image00021
 • Image00022
 • Image00023
 • Image00024
 • Image00025
 • Image00026
 • Image00027
 • Image00028
 • Image00029
 • Image00030
 • Image00031
 • Image00032
 • P1000631
 • P1000638
 • P1000639
 • P1000640
 • P1000641
 • P1000642
 • P1000644