W czwartek 4 kwietnia w siedzibie Starostwa w Zakopanem odbyła się ostatnia, podsumowująca sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego. W porządku obraz oczywiście znalazły się stałe punkty jak sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy sesjami. Ale radni zajęli się również oceną i dyskusją nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego. Przegłosowano również zmiany w budżecie samorządu na rok 2024 jak i przyjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego. Kolejne przyjęte dokumenty dotyczyły: udzielenia dotacji Gminie Kościelisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej, w związku z narodzinami czworaczków w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy oraz wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.

Najważniejszym punkt obrad było jednak udzielenie przez radnych wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego – tutaj w głosowaniu radni jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

54 sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego była też ostatnią w mijającej kadencji samorządu – część czasu więc poświęcono na podsumowanie ostatnich lat:

Piotr Bąk starosta tatrzański:

To była trudna kadencja dla władz Powiatu Tatrzańskiego – wspomnę walkę z pandemią COVID-19. Musieliśmy dostosować nasz Szpital Powiatowy do ówczesnej, krytycznej sytuacji. Tutaj ogromne podziękowania dla Pani Reginy Tokarz dyrektor placówki, która musiała przejąć wtedy trudne obowiązki szpitala covidowego.

Musieliśmy również podjąć wszelkie możliwe działania w zorganizowaniu pomocy naszym przedsiębiorcom – tutaj ogromne zaangażowanie wykazała zarówno dyrekcja jak i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję obecnemu tutaj dyrektorowi placówki Andrzejowi Buńdzie.

Kolejnym dużym wyzwaniem było udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy, tutaj również jako samorząd stanęliśmy na wysokości działania.

W imieniu Zarząd Powiatu Tatrzańskiego i swoim własnym, chcę wszystkich radnym złożyć podziękowania za ogromną pracę i zaangażowanie w działania na rzecz dobra lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że czas ostatniej kadencji został dobrze wykorzystany przez radę i wiele problemów udało się rozwiązać. Pracowaliśmy nad polepszeniem administracyjnej obsługi mieszkańców, zapewniliśmy środki do stabilnego funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych, inwestowaliśmy w majątek samorządowy.

Przekonaliśmy rząd, ministerstwa i podległe im jednostki organizacyjne do zaangażowania znaczących środków publicznych w strategiczne przedsięwzięcia infrastrukturalne, ważne dla naszego regionu – jak modernizacja linii kolejowej czy zakopianki.

Pozyskaliśmy i co równie ważne zagospodarowaliśmy zewnętrzne środki finansowe na rozwój w wielu dziedzinach terenu całego naszego Powiatu.

Zgodne i odpowiedzialne działania radnych i całej Rady Powiatu Tatrzańskiego jako całości, bardzo pomagały w spokojnym i merytorycznym rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Tworzyły też znakomitą atmosferę do efektywnej pracy przez Naczelników poszczególnych wydziałów i i wszystkich urzędników. Była to również komfortowa sytuacja, która umożliwiała Zarządowi Powiatu, spokojne i merytoryczne rozwiązywanie bieżących problemów.

Chcę tutaj w związku z ostatnią sesją Rady Powiatu Tatrzańskiego serdecznie Wam podziękować za odpowiedzialną pracę dla dobra lokalnej społeczności

Szczególne podziękowania kieruję na ręce przewodniczącego rady pana Edwarda Tybora. Jego doświadczenie i umiejętności miały decydujące znaczenie i spowodowały sprawny sposób funkcjonowania tego organu samorządowego. Jest drugim przewodniczącym Rady Powiatu Tatrzańskiego i swoją funkcję pełnił przez kolejnych pięć kadencji, a sprawne działanie naszej rady w trakcie szóstej kadencji, może stanowić wzór dla innych samorządów.

Edward Tybor przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:

Panie starosto, dziękuję za te słowa i za współpracę, a ze swojej strony życzę, aby wszyscy tutaj zaangażowani na rzecz pracy w samorządzie kontynuowali swoją pracę. Sprawne działanie samorządu to ważny element naszej społeczności lokalnej.

Władysław Filar wicestarosta tatrzański:

Ze swojej strony również dziękuję, panu przewodniczącemu i całej radzie za ponad 5 lat dobrej pracy. Życzę pomyślności w życiu osobistym i sukcesu w realizacji planów zawodowych i działalności publicznej. Wszystkiego najlepszego.

Jednocześnie dziękuję Piotrowi Bąkowi staroście tatrzańskiemu za okazany mi mandat zaufania. I radnym którzy jednogłośnie wybrali mnie na wice starostę.

Dziękuję pani Reginie Tokarz dyrektor Szpitala Powiatowego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, że jako przewodniczący społecznej rady tej placówki medycznej mogłem tak merytorycznie współpracować.

Dziękuję Dyrektorom wszystkich jednostek, które bezpośrednio pode mnie podlegały i Naczelnikom Wydziałów. Mam nadzieję, że nie zawiodłem waszego zaufania.

 • IMG_4883
 • IMG_4884
 • IMG_4889
 • IMG_4902
 • IMG_4915
 • IMG_4918
 • IMG_4963
 • IMG_4964
 • IMG_4968
 • IMG_4972
 • IMG_4981
 • IMG_4982
 • IMG_4990
 • IMG_4993
 • IMG_4994
 • IMG_4999
 • IMG_5005
 • IMG_5007