W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego: starosta Piotr Bąk, jego zastępca Władysław Filar i skarbnik Zofia Garbulińska podpisali umowę na dopłaty do linii komunikacji publicznej w naszym regionie. To już kolejne dofinansowanie dla samorządów z Małopolski w ramach Funduszu Autobusowego w tym roku. Łącznie w 2024 roku w całym województwie małopolskim środki finansowe ze wspomnianego funduszu obejmą 355 linii o długości ponad 10 tysięcy kilometrów. Łącznie na ten cel Wojewoda Małopolski przeznaczył już 72 mln złotych.


Popisana umowa przez Powiat Tatrzański zapewnia dopłatę do prowadzenia 2 linii komunikacyjnych o łącznej długości 34 km na których wykonanych zostanie rocznie blisko 4900 połączeń.

Dofinansowanie z Funduszu Autobusowego tym razem dotyczy linii komunikacyjnych zorganizowanych ze wsparciem samorządu gminy Kościelisko:

  1. Zakopane - Witów Dolny przez Rysulówkę, Groń o długości 19 km,
  2. Zakopane - Dolina Chochołowska przez Budzówkę, Kierpcówkę, Staszelówkę, Roztoki o długości 15 km

Rozpoczęcie realizacji zadania, jeśli chodzi o wskazane dwie linie komunikacji publicznej możliwe jest już od momentu podpisania umowy czyli w przypadku Powiatu Tatrzańskiego od 5 kwietnia bieżącego roku aż do końca 2024 roku.

Druga strona umowy – Wojewoda Małopolski na realizację zadania przekaże dopłatę w maksymalnej wysokości blisko 250 tysięcy złotych.

Zgodnie z podpisaną umową, warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych Powiatu Tatrzańskiego części kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przewoźnikiem co do danej linii komunikacyjnej.

  • 20240405_Umowy_201_1
  • 20240405_Umowy_201_2
  • 20240405_Umowy_201_22
  • 20240405_Umowy_201_3