W dniu 21 maja 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego. W programie sesji był między innymi przedstawiony raport o stanie Powiatu Tatrzańskiego oraz było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Zarządu Powiatu tatrzańskiego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagraniami wideo z transmisji sesji.

 

 

 

Relacja wideo z sesji, całość nagrania:

  

 

Relacja wideo z sesji, wybrane fragmenty:

Raport o stanie Powiat Tatrzańskiego
Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego
Przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego  - 19:59

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2019 - 25:11

 

Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego - 9:13