W dniu 8 grudnia 2021 r. z inicjatywy Starosty Tatrzańskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem zorganizowane zostało spotkanie, poświęcone zasadom realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gośćmi spotkania byli: Pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity - Pełnomocnik do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Pan Grzegorz Kwiatkowski – Dyrektor do spraw rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po prezentacji związanej z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszu na obszarze powiatu tatrzańskiego. W spotkaniu udział wzięło 21 osób, w tym Pan Starosta Tatrzański Piotr Bąk wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz włodarze i reprezentanci wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego.

logo

W dniu 25 sierpnia 2021, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Tatrzańskiego została pożegnana, odchodząca na emeryturę Janina Spisak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, jednocześnie pełnienie obowiązków dyrektora PCPR powierzono Małgorzacie Bukowskiej.

Podczas tego  Zarządu złożyła ślubowanie oraz otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Marzena Pomian –Rabiasz, nauczyciel - instruktor w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem.

Tego samego dnia,  za zaangażowanie w pracę diagnostyczno –terapeutyczną Zarząd Powiatu uhonorował Ewę Korn –psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem nagrodą finansową, którą wręczył Pan Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

Następnie, w związku z nagrodą jubileuszową oraz gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu otrzymała Małgorzata Mierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

logo

Łącznie blisko 5,5 mln złotych dostaną trzy samorządy z Podhala na inwestycje drogowe. W czwartek 19 sierpnia w Zakopanem w siedzibie Powiatu Tatrzańskiego zostały już podpisane umowy w sprawie dofinansowania. Otrzymają je: Powiat Tatrzański oraz gminy” Szaflary i Nowy Targ, pieniądze pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Tatrzański dostał ponad 1,58 mln złotych na prace związane z budową nowego skrzyżowania w ciągu powiatowej ulicy Oswalda Balzera w Zakopanem -na skrzyżowaniu z Chłabówką Górną. Kolejny beneficjent środków -gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie na dwa remonty - drogi gminnej w Szaflarach, a także drogi gminnej w Bańskiej Niżnej. Łącznie Szaflary dostały 2 mln 468 tys. zł. Na wsparcie rządowe może liczyć także gmina Nowy Targ, która dostała dofinansowanie w wysokości 444 tys. zł - na rozbudowę drogi gminnej w Waksmundzie.

W czwartek 22 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Na początku spotkania Przewodniczący Rady Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akty powołania w skład Rady Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Wojciechowi Lubawskiemu. Spotkanie otworzyła prezentacja prof. Marka Rymszy, Doradcy Prezydenta RP, stanowiąca omówienie głównych założeń funkcjonowania centrów usług społecznych. Wspomniana prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji, której przedmiotem były przedstawione przez członków Rady doświadczenia samorządów różnych szczebli dotyczące realizacji usług społecznych. Akcentowano szczególnie konieczność systemowego postrzegania realizacji zadań administracji publicznej w tym zakresie w nowej perspektywie, tj. w sposób zintegrowany, a także właściwego wsparcia samorządu ze strony administracji rządowej. Debatowano również na temat możliwych dalszych kierunków zmian odnośnie do uwarunkowań prawnych funkcjonowania CUS.

W Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu odbyło się spotkanie w ramach Forum Współpracy dla Podtatrza. To zespół m.in. samorządowców, który monitoruje rządowy Program Rozwoju Systemu Komunikacyjnego i Transportu na Podtatrzu. Chodzi o realizację projektu modernizacji sieci dróg, kolei i transportu w południowej Małopolsce który przygotuje region na zwiększony ruch po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji zakopianki.  W przeciwnym wypadku bowiem jak mówią eksperci – przebudowa drogi nic nie da, a nawet może pogorszyć sytuację komunikacyjną na Podhalu. Służyć temu ma projekt rządowy, który został sformułowany 2 lata temu i przyjęty przez Radę Ministrów, a w tej chwili jest w początkowej fazie realizacji.

W najbliższą niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbędą się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Wszystko o godzinie 10.00 rozpocznie Msza Święta przy ołtarzu papieskim w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. To właśnie przy tym ołtarzu Papież Polak odprawił 6 czerwca 1997 roku (24 lata temu) podczas pielgrzymki do Ojczyzny uroczystą Mszę Świętą pod Wielką Krokwią z udziałem górali i setek tysięcy pielgrzymów z całego świata. Następnie w samo południe rozpocznie się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. W jej programie przewidziano m.in. przekazanie oficjalnej zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego, jak i wystąpienie dr hab. Anny Mlekodaj profesora PPUZ w Nowym Targu pt. „Przesłanie Jana Pawła II do górali”. Głównym punktem obrad będzie oczywiście podjęcie przez radnych Powiatu Tatrzańskiego uchwały o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim. Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych zaplanowany został występ Hanki Rybki z zespołem. Sesji towarzyszyć też będzie wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

 

Transmisja XXIV Sesji Powiatu Tatrzańskiego - 06.06.2021 12:00

logo

Andrzej Duda Prezydent RP powołał Radę do Spraw Samorządu Terytorialnego w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju i powołał do niej Piotra Bąka Starostę Tatrzańskiego. Prezydent RP podkreślał, że powołanie rady jest wyrazem przekonania, że dobrze funkcjonujący samorząd decyduje o jakości życia obywateli, tworzący wspólnoty lokalne i regionalne jak również o nowoczesności państwa. Szczególnie teraz Polska i Polacy potrzebują strategicznego projektowania rozwoju kraju, z uwzględnieniem ich ról i zadań władz z różnych szczebli. Pałac Prezydencki będzie na pewno dobrym miejscem do prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Głos ekspertów – praktyków reprezentujących gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie wnoszący własną wiedzę i doświadczenie jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia.

logo

W czwartek 6 maja Rada Powiatu Tatrzańskiego w tajnym głosowaniu wybrała nowego wicestarostę tatrzańskiego. Został nim Władysław Filar, którego kandydaturę zgłosił starosta Piotr Bąk. Za jego kandydaturą zagłosowało 17 z 18 radnych przy jednym głosie wstrzymującym. Przypomniano, że Władysław Filar to absolwent krakowskiej AGH, który od czterech kadencji jest członkiem Rady Powiatu Tatrzańskiego.

Był dyrektorem zakopiańskiego domu dziecka, a od kilkunastu lat razem z żoną od 1994 roku prowadzi rodzinny dom dziecka.

Dotychczasowy wicestarosta tatrzański Jerzy Zacharko zmarł w kwietniu bieżącego roku.

zdjęcie grupowe wszystkich beneficjentów Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i Dróg Samorządowych trzymających tabliczki z otrzymanymi kwotami dofinansowania

Podhale to jeden z tych regionów, który szczególnie mocno odczuł negatywne skutki pandemii. Nie dziwi zatem fakt, że do tutejszych gmin i powiatów popłynęły kolejne dotacje w ramach funduszy: Inwestycji Lokalnych i Dróg Samorządowych. 30 kwietnia, w stolicy Tatr, samorządowcy ziem górskich z rąk wicewojewody Józefa Leśniaka odebrali rządowe promesy na wsparcie.

W sumie do samorządów z dwóch powiatów – tatrzańskiego i nowotarskiego – popłynie łącznie 43,9 mln zł. 32,5 mln z tej puli trafi do jednostek z powiatu nowotarskiego, a 11,4 mln zł otrzyma powiat tatrzański.

- Po raz kolejny trafia do nas wsparcie z rządowych funduszy – mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. -To miły moment dla całego Podhala. Środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Rozwoju Dróg poprzez realizację szeregu inwestycji pozwolą nam na dalszy rozwój, tym samym będziemy mogli zacząć intensywnie przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu, który bezpośrednio wiąże się z pandemią koronawirusa.  W moim odczuciu to znakomity zamysł, ponieważ pieniądze dotacyjne mogą być przeznaczone tylko na inwestycje, a te z kolei rozwiązują pewne problemy samorządów - będą służyć mieszkańcom i trafią do kieszeni lokalnych przedsiębiorców, bo zadania tego typu zazwyczaj realizowane są przez lokalne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu sytuacja, która tutaj u nas na Podhalu jest szczególnie dotkliwa - przypomnę, że nasz region żyje z turystyki - będzie miała szanse się poprawić.