Na zaproszenie Rafała Litke Starosty Międzychodzkiego w dniu 29 listopada 2023 roku delegacja Powiatu Tatrzańskiego w osobach Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego, Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego oraz Anny Król – Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem uczestniczyła w Jubileuszu 25 – lecia Powiatu Międzychodzkiego. W trakcie uroczystości powiaty podpisały umowę o partnerstwie. Celem współpracy jest promocja i umacnianie wspólnot samorządowych obu powiatów, a także budowanie tożsamości regionalnej. Podejmując współpracę strony mają również na względzie działalność Ogniska Związku Podhalan Oddział Zakopane im. dr Andrzeja Chramca na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

Drużyna reprezentująca powiat tatrzański złożona z pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem już po raz drugi zaprezentowała swoje piłkarskie umiejętności w siódmej edycji Międzynarodowego Turnieju Samorządowców w halowej piłce nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. Zawody rozegrano w hali Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

- Ten turniej ma już swoją tradycję. Tym razem o zwycięstwo rywalizowało osiem zespołów i muszę przyznać, że wszystkie zaprezentowały bardzo wysoki poziom. On z roku na rok jest zresztą coraz wyższy, i coraz bardziej wyrównany. Rywalizacja była niezmiernie ciekawa, ale prowadzona z uśmiechem na ustach. Na boisku były emocje, ale nie było złości – stwierdził przyglądający się zmaganiom piłkarzy amatorów starosta poznański Jan Grabkowski.

W Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska 8 sierpnia zawarto umowy na dofinansowanie remontów dróg w Powiecie Tatrzańskim. Środki zostaną przekazane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Bukowina Tatrzańska. Dzięki pozyskanemu wsparciu wyremontowana zostanie ulica Brzyski w Leśnicy. Gmina Bukowina Tatrzańska skorzysta również na środkach pozyskanych przez Powiat Tatrzański, który wykona remont drogi na odcinku Brzegi - Łysa Polana. Gratulujemy również Gminie Kościelisko, która pozyskała środki na remont dróg w Dzianiszu i Witowie.

Za nami wizyta zorganizowana przez Starostwo Tatrzańskie powiatów partnerskich w Zakopanem, w sprawie zadań powiatowych z zakresu architektury i budownictwa oraz nadzoru budowlanego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele powiatów: hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego, międzychodzkiego, poznańskiego, rawickiego, świdnickiego, tatrzańskiego i wadowickiego.

Spotkanie zaczęło się od prezentacji przygotowanych przez poszczególne delegacje w zakresie organizacji zadań z zakresu architektury i budownictwa.

W dniu 18 maja Starosta Tatrzański Pan Piotr Bąk i Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem Pani Anna Król - Józaga wzięli udział w uroczystym oficjalnym otwarciu budynku siedziby wydziałów starostwa powiatowego w Kartuzach.

Historia budynku przy ul. Kościuszki sięga 1895 roku i już wtedy budynek przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy. Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się główną siedzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr 549/5/23

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie: konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem, Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej i powołania jej składu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 530) w związku z art. 97 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego:

§ 1

  1. Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (www.bip.gov.pl).

Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Omówiono także program i zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi dostarczy emocji kibicom w nadchodzący weekend 13-15 stycznia.

Kontynuując wieloletnią tradycję w dniu 13 grudnia 2022 r. przedstawiciele z Podhala ofiarowali choinkę dla Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Świąteczne drzewko przekazali przedstawiciele samorządów: Powiatu Tatrzańskiego na czele ze Starostą Piotrem Bąkiem i Wicestarostą Władysławem Filarem, Miasta Zakopane oraz Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie na czele z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Małopolskiego Janem Piczurą. Choinka do Wadowic spod Tatr została przekazana już po raz ósmy. Górale w ten sposób chcą podkreślić, że pamiętają miejsce tak bardzo związane ze świętym Janem Pawłem II dla którego Tatry były wyjątkowe. Podczas uroczystości odbyło się wspólne dekorowanie drzewka oraz kolędowanie.

Województwo Małopolskie ogłosiło nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.

Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie www.dziedzictwo.malopolska.pl, a następnie wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2186355,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2023.html oraz na naszej stronie internetowej:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-ochronazabytkow-malopolski

logo

Na zaproszenie Adama Sperzyńskiego Starosty Rawickiego delegacje powiatu tatrzańskiego w osobach Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego, Zofii Garbulińskiej Skarbnika Powiatu oraz Anny Król-Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji gościła w Rawiczu.

Podczas wizyty wzięła udział w otwarciu wydarzenia  „Noc zawodowców” podczas, którego zapoznała się z ciekawą i urozmaiconą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat rawicki. Delegacja uczestniczyła także w święcie jeźdźców w siodle i bryczek czyli „Hubertusie” organizowanym przez Starostę Rawickiego wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, połączonym ze zbiórką charytatywną dla chorego dziecka.

Goście z powiatu tatrzańskiego mieli także okazję poznać walory krajobrazowe regionu jakim jest bez wątpienia Kompleks Stawno obejmujący rezerwat stawów milickich, tj. zespołu stawów rybnych założonych przez cystersów w XIII wieku, największy  ośrodek hodowli karpia i jeden z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów i przedsiębiorcami obfitowały w nawiązanie licznych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z perspektywą dalszej współpracy w zakresie merytorycznych zadań powiatów.