Na zakopiańskiej Równi Krupowej blisko 100 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ślubowali wierność ojczyźnie i gotowość do stawienia się na każde wezwanie. Obecny na wydarzeniu Wojciech Skórkiewicz wiceminister MON podkreślał, że terytorialsi to jednostki wspomagające nie tylko polskie wojsko zawodowe, ale i podczas klęsk żywiołowych czy innych niespodziewanych wydarzeń służby ratunkowe.

Przysięgę wojskową dzisiaj pod Tatrami złożyło niemal 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 26 kobiet. Wykonują różne zawody i są w różnym wieku. Łączy ich, że wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej – do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W niedzielę 9 lipca 2023 r. o godzinie 11:00 na Równi Krupowej w Zakopanem, odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kandydaci na Małopolskich Terytorialsów biorą udział w intensywnym szkoleniu w ramach projektu “Wakacje z 11MBOT”.

Wśród ponad 100 ochotników jest 26% kobiet. Średnia wieku nowo powołanych wynosi 26 lat. Wśród kandydatów na żołnierzy OT są m.in. instruktor wspinaczki, sportowcy, urzędnicy, inspektor górniczy, rzecznik prasowy, informatyk, prawnik, student.

Jak podkreśla szer. Anna :

„ … do tej pory wykonywałam pracę biurową. Potrzebuję odmiany. Dlatego zdecydowałam się przyjść do 11 Małopolskiej Brygady OT, daje mi to możliwość połączenia mojej pracy zawodowej z służbą w Wojsku Polskim”

Region, w którym odbędzie się przysięga wojskowa, jest silnie powiązany z tradycjami Armii Krajowej dziedziczonymi przez 11 Małopolską Brygadę OT.

Przysięga wojskowa jest współorganizowana wspólnie z Urzędem Miejskim w Zakopanem oraz Starostwem Tatrzańskim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Orkiestra Wojskowa.

Za nami uroczystości związane z poświęceniem tablicy upamiętniającej udział górali (Zakopiańczyków) w Powstaniach Śląskich. W wydarzeniu Powiat Tatrzański reprezentowali: wicestarosta Władysław Filar, Marta Nędza – Kubiniec – Członek Zarządu, Radni Powiatu Tatrzańskiego na czele z Wiceprzewodniczącym Józefem Szwabem. W uroczystości brali udział również przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” na czele z Prezesem Adamem Zaleskim, kapela Zespołu „Budorze” z Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego, Związek Podhalan na czele z Prezesem Zarządu Głównego Julianem Kowalczykiem, oraz delegacja Urzędu Miasta Zakopane

Na zaproszenie Marcina Kosiorka Starosty Łowickiego w dniu 8 czerwca 2023 r. delegacja Powiatu Tatrzańskiego w osobach Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego, Marty Nędza – Kubiniec Członka Zarządu Powiatu Tatrzańskiego wzięła udział w uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu.

Uroczystość ta rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ordynariusz Diecezji Łowickiej ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba. Podczas ceremonii nasza delegacja niosła dary ołtarza.

W piątek 26 maja 21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza obchodziła swoje 30-lecie. Tego dnia w 1993 roku, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powstała jednostka, która rok później przejęła i z honorem kultywuje tradycje i dziedzictwo formacji górskich. Na jubileuszu 30-lecia 21 BSP Powiat Tatrzański reprezentował Piotr Bąk Starosta Tatrzański, Anna Król-Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Andrzej Łęcki Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Podczas uroczystości starosta Piotr Bąk został uhonorowany Kryształową Ciupagę Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

W środę 3 maja w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" w Zakopanem odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych - Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczonych zostało łącznie czternaście osób z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Medale bohaterom wydarzenia wręczył osobiście wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony przez Prezydenta RP w 2018 roku. Jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa.

Miejsce spotkania miało wymiar symboliczny. W latach 1981-89 Kościół Katolicki był ostoją wolności i Solidarności. Udzielał schronienia poszukiwanym przez Służbę Bezpieczeństwa, ich rodzinom, wspierał poradami prawnymi potrzebujących, przekazywał żywność. Zakopiańska „Księżówka” była miejscem obrad Episkopatu, tu odbywały się spotkania z udziałem Prymasa Polski, tu podejmowano wiele ważnych ustaleń na polskiej drodze do wolności. Odznaczone osoby były zaś bezpośrednio związane z Solidarnością i działały w okresie PRL-u w podziemiu opozycyjnym.

Kiepska pogoda i rzęsisty deszcz nie zniechęciły mieszkańców Zakopanego i okolic, którzy tłumnie przybyli na dzisiejsze uroczystości Święta Narodowego Polski – 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu brały udział władze Zakopanego oraz Powiatu Tatrzańskiego w tym m.in. Piotr Bąk starosta tatrzański i jego zastępca Władysław Filar.