Po raz kolejny Polonia Węgierska spotkała się na odpuście w Derenku. W uroczystościach uczestniczyła m.in. delegacja Powiatu Tatrzańskiego ze starostą Piotrem Bąkiem.  Derenek to piękne miejsce po dawnej góralskiej wiosce w północnych Węgrzech koło słynnej jaskini Aggtelek To właśnie tam ponad 300 lat temu wywędrowali górale z Podhala, z Białki a także z Czarnej Góry i ze Spiszu – za chlebem, za lepszym życiem i tam założyli swoją wioskę, w której zachowali góralską, polską mowę, dawne zwyczaje. Wioska istniała do 1943 roku, kiedy to w związku z konfliktami i kłusownictwem w lasach rządowych władze zdecydowały o likwidacji tej wioski i o przesiedleniu górali na niziny. Odbyło się to na dobrych warunkach, bo wysiedlani dostali dwa razy więcej ziemi, ale społeczność została rozbita. W 1994 roku już po upadku komunizmu dawnym Derenczanom udało się odbudować kaplicę. Odkopali klucze w miejscu, gdzie był kiedyś kościół i przy tej kaplicy każdego roku 25 lipca spotykają się na wspólnym odpuście, w który bierze udział całą węgierska Polonia. Przyjeżdżają ludzie z Podhala, przede wszystkim z Białki i z Bukowiny Tatrzańskiej jak i członkowie Związku Podhalan. Później polscy Węgrzy rewizytują Białkę Tatrzańską – zawsze jesienią przyjeżdżają na tamtejszy odpust, bo zarówno kościół w Białce jak i kaplica w Derenku ma tych samych patronów święty Juda Tadeusz. Dodatkowo w Derenku w każdym miejscu, gdzie kiedyś stał dom, są dzisiaj biało-czerwone tablice z nazwiskami właścicieli tych domów. W dawnej szkole jest natomiast muzeum, gdzie badacze, genealogowie wyprowadzili dokładnie kolejno poprzez tablice genealogiczne następstwa przodków z Białki Tatrzańskiej od 1700 roku aż do współczesnego Derenku.

Dawni mieszkańcy Derenku mają na terenie Węgier swoje stowarzyszenie tzw. Samorząd Polski, który jest dotowany przez państwo tak jak polskie samorządy mniejszości narodowej na terenie Węgier. Na czele tego samorządu stoi Istvan Remias i w minioną niedzielę Piotr Bąk starosta tatrzański wręczył mu w sposób uroczysty specjalną statuetkę, którą nagrodził go Powiat Tatrzański oraz list gratulacyjny za zasługi jakie poczynił zarówno dla integracji polskiej społeczności na Węgrzech jak i na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Dzięki temu, że istniała wioska Derenek, dzisiaj Polacy na Węgrzech uznani są za mniejszość narodową i mogą korzystać z bardzo szerokiej palety praw jakie każda mniejszość narodowa ma na terenie Republiki Węgierskiej.

W dniu 30 czerwca br. Dowództwo 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na czele z gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim i jednostek bezpośrednio podległych wraz ze Starostą Tatrzańskim Piotrem Bąkiem złożyli wiązanki przy Kwaterze Legionistów na zakopiańskim cmentarzu.

Podhalańczycy, bez względu na cel swojej wizyty w powiecie tatrzańskim, zawsze pamiętają o oddaniu hołdu oficerom, podoficerom i żołnierzom Wojska Polskiego, którzy w latach 1914 – 1918 walczyli o naszą Ojczyznę, a przede wszystkim gen. bryg. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi - patronowi 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz gen. bryg. Andrzejowi Galicy - patronowi 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Dopełnieniem tej krótkiej wizyty przy Kwaterze Legionistów było przybliżenie sylwetki gen. bryg. Boruty-Spiechowicza, a w szczególności jego życia na Podhalu przez pana Piotra Bąka, który miał zaszczyt poznać p. Generała osobiście.

Rzeszowska 21 BSP nie tylko kontynuuje chlubne tradycje polskich wojsk górskich, ale również na swoim koncie ma wiele wybitnych osiągnięć, w tym także na arenie międzynarodowej (państwo ramowe w Siłach Odpowiedzi NATO 2020, ćwiczenia: Brilliant Jump 20,  Iron Wolf 20 – szpica NATO, Dragon 21 w Nowej Dębie - to tylko nieliczne przykłady).

Powiat tatrzański jest dumny z kooperacji z tą elitarną jednostka wojskową, o czym świadczy porozumienie o współpracy, podpisane 20 lutego br.  W myśl tego dokumentu 21 BSP objęła swą działalnością edukacyjno-promocyjną młodzież ze szkół powiatowych, w tym klasy mundurowe w ZSHT w Zakopanem.

W niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbyły się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Termin nie został wybrany przypadkowo – wydarzenie zaplanowano dokładnie w 24 rocznicę odprawienia przez Papieża Polaka pamiętnej Mszy Świętej pod Wielką Krokwią podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Wzięli w niej udział górale oraz setki tysięcy pielgrzymów z Polski i całego świata. Najpierw odprawiona została uroczysta Msza Święta przy ołtarzu papieskim przy Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.  Następnie odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. Podczas obrad przekazano władzom Powiatu Tatrzańskiego oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Następnie radni powiatowi jak i gminni podjęli również uchwałę o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego.  Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim.  Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych odbył się występ Hanki Rybki z zespołem.  Sesji towarzyszyła też wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 

Za nami już połączone obchody święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 21 Batalionu Dowodzenia, które odbyły się w czwartek 20 maja w kompleksie koszarowym w Rzeszowie. W uroczystościach Powiat Tatrzański reprezentował starosta Piotr Bąk, pułkownik pil. Andrzej Łęcki Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, któremu nadano tytuł „Honorowego Podhalańczyka” oraz Anna Król – Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Łącznie tytuł ten otrzymało do tej pory 185 osób, a jej insygniami są kapelusz strzelca i ciupaga podhalańska, które symbolizują dziedzictwo tradycji legendarnych jednostek podhalańskich i górskich walczących o wolność Rzeczpospolitej.

Związki Podhala, a Powiatu Tatrzańskiego w szczególności z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich są wyjątkowe. Nie ma ważnej uroczystości pod Tatrami bez uczestnictwa nie tylko kompanii honorowej jednostki, ale i przedstawicieli jej dowództwa. Teraz role się obróciły i to delegacja Powiatu Tatrzańskiego obecna była na uroczystościach w Rzeszowie. Chodziło o połączone, doroczne święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 21 Batalionu Dowodzenia. Wszystko zaczęło się od uroczystej Mszy Świętej w intencji 21 BSP w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, potem odbył się Apel Pamięci pod Tablicą Pamiątkową SBSP. -  21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest strażnikiem chlubnej spuścizny polskich wojsk górskich – podkreślał w Rzeszowie Piotr Bąk Starosta Tatrzański. – Ta ponad stuletnia tradycja, którą tworzyły pokolenia żołnierzy i pracowników cywilnych to powód do dumy, ale i wielkie wyzwanie, zadanie i zobowiązanie. Strażnikiem spuścizny wojsk górskich był także śp. dr Wincenty Galica, który walnie przyczynił się do utworzenia 21 BSP w 1993 r. Na uroczystościach jest z nami jego córka dr Lucyna Galica-Jurecka, która jako radna reprezentuje tutaj Miasto Zakopane. Postać Waszego Patrona gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w sposób szczególny łączy Rzeszów i Zakopane. Był urodzonym żołnierzem, wspaniałym dowódcą wielkim patriotą i działaczem społecznym. Starosta Tatrzański podkreślał również, że w XX w. Polska dwukrotnie odzyskiwała niepodległość. Po raz pierwszy za pomocą czynu zbrojnego w latach 1914-21, po raz drugi w latach 1980-89 za sprawą ruchu „Solidarności”. A Mieczysław Boruta-Spiechowicz był jedynym generałem Wojska Polskiego, który w obydwu tych wielkich zrywach narodowych czynnie uczestniczył. Miałem szczęście i zaszczyt poznać Generała osobiście – podkreślał starosta tatrzański Piotr Bąk. -  W czasach mojej młodości miał wielki wpływ na kształtowanie się świadomości patriotycznej i obywatelskiej ówczesnej zakopiańskiej młodzieży, przekazując jej przesłanie Żołnierzy Niepodległości. Gdy wchodziłem w dorosłe życie wskazania Generała były dla mnie jak strzałka kompasu. Towarzyszyłem Mu w ostatniej drodze, spoczywa snem wiecznym w legionowej kwaterze na zakopiańskim cmentarzu obok gen. bryg. Andrzeja Galicy twórcy polskich wojsk górskich.

Zdjęcie przedstawia delegację Starostwa Powiatowego zmierzającą by złożyć wiązankę kwiatów po pomnikiem Grundwaldzkim na zakopiańskim Placu Niepodległosci

To właśnie 3 maja 1791 uchwalono drugą konstytucję w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej. Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Od 1990 roku Dzień 3 Maja ponownie jest Świętem Konstytucji – jednym z najważniejszych w polskim kalendarzu.

Pod Tatrami uroczystości odbywają się Tatrami najpierw przy Drzewie Wolności, potem po Mszy Świętej w Kościele Świętej Rodziny, z udziałem zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i mieszkańców całego Powiatu Tatrzańskiego przenoszą się na Plac Niepodległości. Ze względu na pandemię w tym roku już po raz drugi z kolei obchody były kameralne. Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz władze miasta Zakopanego: burmistrzowie Leszek Dorula, Agnieszka Nowak-Gąsienica oraz Tomasz Filar złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów najpierw przy Drzewie Wolności naprzeciwko Starego Kościółka, jak i już po Mszy Świętej pod pomnikiem Grunwaldzkim na zakopiańskim Placu Niepodległości

Starosta Tatrzański Piotr Bąk składa wieniec pod tablicą upamiętniającą Golgotę Wschodu

Dzięki projektowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” i Akademii Kresów oraz patriotycznemu zaangażowaniu młodzieży z zakopiańskiej „Budowlanki” społeczność Podhala, a wśród niej wielu Kresowian może dzisiaj uczcić pamięć Polaków poległych na Wschodzie i pomodlić się za bliskich pozostawionych w mogiłach na Kresach. Symboliczne urny w pamiątkowej Tablicy Golgota Wschodu znajdującej się na zakopiańskim cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej zostały właśnie wzbogacone o kolejną cząstkę polskiego dziedzictwa historycznego - ziemię z Cmentarza Orląt i Wzgórz Wuleckich.

W piątek, 16.04 na Placu Niepodległości w Zakopanem uroczyście otwarto plenerową wystawę Instytutu Pamięci Narodowej ,,TU rodziła się Solidarność”. Działacze z Podhala - regionu, gdzie znajdował się jeden z wielu ośrodków ,,Solidarności” odegrali znaczącą rolę na drodze ku wyzwoleniu spod reżimu komunistycznego.

,,TU rodziła się Solidarność” to ogólnopolska inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, której celem jest podkreślenie masowości tego ruchu w skali całego kraju. - W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy tą wystawę i kiedy otwieraliśmy ją w 40. rocznicę powstania ,,Solidarności” przyświecała nam idea by zwrócić uwagę opinii publicznej i całego społeczeństwa na to, że ,,Solidarność” rodziła się na równi w całej Polsce, że ,,Solidarność” to nie tylko Wybrzeże, nie tylko stocznia, ale tak naprawdę setki zakładów pracy w całym kraju - mówił Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN.

Zdjęcie przedstawia Jezusa Zmartwychwstałego, w drugiej sekcji obrazka znajduja się życzenia Wielkanocne z podpisami Starostów oraz Przewodniczącego Rady Powiatu

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych - to jedni z tych wielkich, którzy swoją postawą, swoim bohaterstwem i swoimi czynami dyktowanymi przez niezachwianą wierność i miłość do Ojczyzny na zawsze zapisali się na kartach polskiej historii, a tym samym na zawsze pozostaną już w naszych sercach i pamięci wszystkich Polaków. Podhale ma szczególne powody by pamiętać o tym dniu – 1 marca w Zakopanem przy pomniku majora Józefa Kurasia Ognia złożono wiązanki kwiatów i wspominano tą bolesną część polskiej historii. Na uroczystości obecna była m.in delegacja Powiatu Tatrzańskiego ze starostami – Piotrem Bąkiem i Jerzym Zacharko oraz Tomasz Filar Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane.

W sobotę, 20 lutego br. minęła 127 rocznica urodzin generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza, patrona 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Z tej okazji przy grobie Generała na zakopiańskim cmentarzu odbyły się uroczystości z udziałem dowództwa oraz Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W uroczystościach rocznicowych wzięli udział:  Piotr Bąk Starosta Tatrzański oraz Jerzy Zacharko Wicestarosta Tatrzański, natomiast Gminę Miasta Zakopane reprezentowali Zastępcy Burmistrza: Agnieszka Nowak – Gąsienica i Tomasz Filar.

Podczas uroczystości o postaci patrona jednostki wojskowej mówił DOWÓDCA 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH gen. bryg. Dariusz Lewandowski:

„Dokładnie dzisiaj 20 lutego, mija 127 rocznica urodzin naszego patrona generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza. Patron 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, patron szkół, drużyn i zastępów harcerskich oraz nazw ulic w kilku miastach Polski urodził się 18 lutego 1894 roku w Rzeszowie. W swojej drodze życiowej był żołnierzem trzech wojen, a nawet czterech wliczając wojnę polsko-ukraińską znaną jako obrona Lwowa. Był więźniem siedmiu więzień i celem pięciu zamachów na swoje życie. Przede wszystkim jednak był symbolem patriotyzmu i trwałości idei niepodległego państwa polskiego. Kilkakrotnie ranny, w I wojnie światowej bił się kolejno z wojskami wszystkich trzech zaborców. Walczył w kampanii karpackiej pod Mołotkowem, na Bukowinie i Wołyniu.Ranny w słynnej szarży szwadronu rotmistrza Dunina-Wąsowicza pod Rokitną.

Ze względu na pandemię i obostrzenia sanitarne w tym roku obchody rocznicy odzyskania niepodległości pod Tatrami były symboliczne. Pierwsza część odbyła się na zakopiańskim cmentarzu, przy Kwaterze Legionistów, druga w Sanktuarium Narodowym Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, gdzie m.in. odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Przy tej okazji warto przypomnieć podhalański wątek tamtych wydarzeń w tym - powstanie Rzeczpospolitej Zakopiańskiej jeszcze przed 11 listopada. Według historyków był to jeden z pierwszych skrawków wolnej Polski.