Ważna informacja dla pacjentów nie tylko z Powiatu Tatrzańskiego, ale i z całej Polski. We wtorek 13 grudnia w Krakowie podpisano porozumie na mocy którego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zmieni organ prowadzący.

Jest to szpital specjalistyczny o profilu torakochirurgicznym, zabezpieczający potrzeby zdrowotne pacjentów z całej Małopolski, co przesądza o wojewódzkim charakterze tej placówki. Dotychczas wykonywane uprawnienia i obowiązki Powiatu Tatrzańskiego zostaną przekazane na Województwo Małopolskie. W uroczystym wręczeniu listu intencyjnego w tej sprawie wzięli udział jako przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego: starosta Piotr Bąk oraz wicestarosta Władysław Filar oraz dyrektor szpitala profesor Marcin Zieliński. Samorząd Małopolski reprezentowali: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Piczura.

Przekazany 13 grudnia list intencyjny będzie w pewnym zakresie dokonywał docelowej zmiany organu prowadzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Placówka będzie nadal realizować te usługi medyczne, które z dużym powodzeniem ratują zdrowie i życie nie tylko Małopolan, ale i mieszkańców całej Polski. Intencją sygnatariuszy listu jest dalsza poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem w związku z planowanym podjęciem działań niwelujących negatywne skutki Covid-19 poprzez rozbudowę, odbudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku. Projekt ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu REACT-EU. Szpital „Odrodzenie” jest jednym z pierwszych zakładów w Polsce, gdzie ponad pół wieku temu rozpoczęto operacje narządów klatki piersiowej oraz wprowadzono nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc. Dzisiejsza placówka leczy zachowawczo schorzenia płuc, w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę, sarkoidozę, zapalenia płuc, nowotwory płuc. Obecnie posiada 100 łóżek, a na jego strukturę składają się: 3 oddziały, blok operacyjny, apteka i IP.  Jest wyposażony m.in. w tomograf komputerowy, 2 aparaty RTG, analizator biochemiczny i rezonans magnetyczny. Zatrudnia prawie 200 pracowników na umowie o pracę i kilkunastu na kontrakcie. Prowadzi też szkolenia lekarzy i studentów z całej Polski, a dwa razy w roku organizuje jedyny w kraju kursu chirurgicznego leczenia urazów klatki piersiowej oraz ropniaków opłucnej. Województwo Małopolskie kładzie szczególny nacisk i zwraca uwagę na sektor ochrony zdrowia.

  • 319691927_822245792198984_1413823035507039249_n
  • 319721941_669626138045654_5901195589307212230_n
  • 320139464_873281537031477_8438609908624977307_n