Ostatnie decyzje władz centralnych podjęte w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  w tym zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków, pociągnęło za sobą  konieczność zaopiekowania się dziećmi wielu osób, w tym farmaceutów. Niezależnie od powyższego, farmaceutki i farmaceuci narażeni na kontakt z chorymi pacjentami i tym samym znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia, być może zmuszeni będą do skorzystania ze zwolnień lekarskich. Powyższe okoliczności mogą skutkować brakami kadrowymi w aptekach.

Wielu przedsiębiorców wobec niemożności zapewnienia odpowiedniej obsady fachowymi pracownikami, w zgodzie nie tylko z prawem farmaceutycznym, ale także z  prawem pracy, zmuszona będzie skrócić godziny pracy apteki. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie w pełni rozumie te sytuację. Skrócenie godzin pracy aptek  będzie bez wątpienia bardzo trudną decyzją, ale niezbędną do zapewnienia ciągłości dostaw leków.

Przypomniałam członkom naszej Izby o obowiązku poinformowania władz powiatu, Oddziału NFZ i Wojewódzkiego Inspektowa Farmaceutycznego o skróceniu godzin pracy.

Jednocześnie zwracam się do pana Starosty/Prezydenta o wystosowanie do Pacjentów apelu, aby dbali o farmaceutów, którzy są najbardziej narażeni na bezpośredni kontakt z osobami chorymi.

Apeluję do Pacjentów, aby:
•    sprawdzili zapasy leków swojej apteczce domowej – może są wystarczające i nie ma potrzeby zaopatrywać się w nowe
•    chorzy nie szli do apteki, ale poprosili o wykupienie leków rodzinę znajomych, sąsiadów
•    nie robili nieracjonalnych zapasów leków  
•    ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych
•    nie zabierali do apteki dzieci
•    będąc w aptece zastosowali się do wytycznych by nie narażać personelu apteki i siebie