zdjęcie przedstawia moment przecięcia czerwonej wstęgi nowo otwartego ośrodka przez dyrektor szpitala Krystynę Walendowicz oraz Witolda Kozłowskiego, marszałeka Województwa Małopolskiego.

Wraz z końcem kwietnia Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem zyskał Centrum Edukacji Prozdrowotnej. Będzie to miejsce, w którym opiekę znajdą osoby starsze, z niepełnosprawnością czy te wykluczone społecznie. Zaplanowano dla nich szereg zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, dietetyki i właściwego odżywiania czy aktywności fizycznej. Nowopowstałe Centrum zostało zlokalizowane w zmodernizowanym budynku tzw. „Dyrektorówki”.

- Cieszę się, że to właśnie w Zakopanem, przy jednej z naszych wojewódzkich jednostek powstało miejsce, które będzie służyć najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu małopolskiego. To właśnie tutaj osoby starsze i niepełnosprawne otrzymają specjalistyczną pomoc i opiekę. Otwierane dzisiaj Centrum Edukacji Prozdrowotnej niewątpliwie przyczyni się do tego, by tutejsi podopieczni stawali się samodzielni i bardziej aktywni. Wszystko to będzie możliwe dzięki propagowaniu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej troski o własne zdrowie – mówił Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego.

Przełom wieku XIX i XX to okres, kiedy ogromna część społeczeństwa polskiego chorowała na gruźlicę. Ówczesnym lekarzom, a wśród nich znanemu ze swoich zdolności organizacyjnych, doktorowi Jasińskiemu szczególnie mocno zależało na zdrowiu środowisk akademickich. To właśnie przed nim postawiono zadanie stworzenia możliwości leczenia gruźlicy w Zakopanem na szeroką skalę. W tamtych czasach na 2000 chorych, na leczenie mogło liczyć zaledwie 80,, pacjentów”.  Aby umożliwić doktorowi działalność wybudowano mu pracowniczą willę w stylu góralskim, którą z czasem zaczęto nazywać „Dyrektorówką”. W 1927 roku na zlocie studentów podjęto uchwałę, że obok „Dyrektorówki” zostanie wybudowane sanatorium przeciwgruźlicze dla środowisk akademickich. Z uwagi na pogarszającą się wówczas sytuację gospodarczą budowa szpitala trwała do 1934 roku. W praktyce sanatorium było wykorzystywane w niewielkim stopniu – leczenie było odpłatne, co automatycznie zamykało drzwi biednym studentom. W okresie okupacji budynki „Dyrektorówki” i sanatorium uległy wyniszczeniu. W stanie takim trwały do 2008 roku, kiedy to ze względu na pogarszający się stan techniczny obiekt został wyłączony z użycia. W 2018 r. pojawił się pomysł by, przy wykorzystaniu środków z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, budynkowi przywrócić dawny blask i oddać go społeczeństwu regionu.
- Niegdysiejszy brzydki, czarny budynek, sypiący się praktycznie w każdym miejscu, dzięki zaangażowaniu i chęciom wielu osób przeszedł diametralną zminaę – mówi Krystyna Walendowicz, dyrektor szpitala. – Cały ten proces związany początkowo z uruchomieniem Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego i otwieranym dzisiaj Centrum Edukacji Prozdrowotnej rozpoczął się już w 2018 roku. Było to przedsięwzięcie niezmiernie trudne, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, ale od zawsze mieliśmy świadomość, że niedogodności wieku senioralnego dotkną nas wszystkich, szczególnie tych, którzy nie przygotują się wcześniej na nadejście starości. Głównym założeniem Ośrodka i Centrum jest zapobieganie występowaniu przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Jak podkreślał radny Województwa Małopolskiego Jan Piczura, seniorzy to bardzo ważna część naszego społeczeństwa i mimo że o tym głośno nie mówią to często potrzebują pomocy nie tylko w zakresie zdrowia, ale także odnalezienia się w trudnej sytuacji jaką jest starość.      – Pamiętam ten szpital sprzed 10 lat, dlatego wiem, że efekty, które dzisiaj widzimy to ogromy wysiłek wielu ludzi, zaangażowanych w ten projekt całym sercem, dlatego tym bardziej mam nadzieję, że Centrum będzie tętniło życiem i przede wszystkim, na każdym kroku będzie wspierało osoby w starszym wieku.

Z Centrum korzystać będą pacjenci rehabilitowani w szpitalu, uczestnicy Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego oraz mieszkańcy regionu. Zaplanowano dla nich szereg zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, dietetyki i właściwego odżywiania czy aktywności fizycznej. Jak zapewniła dyrektor placówki wszystkie warsztaty w Centrum realizowane będą pod czujnym okiem specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków czy informatyków. Co więcej dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego lada chwila w Centrum zostanie uruchomiony dodatkowy program zwalczania nadwagi i propagowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa małopolskiego. - O tym, że takie działania są potrzebne – świadczy zdobycie przez nasz szpital I miejsca w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów” – dodaje Krystyna Walendowicz.

Realizację przyjętych założeń umożliwi wyposażenie placówki w sprzęt spełniający najwyższe standardy. Sale dysponują systemami multimedialnymi i nowoczesnymi urządzeniami do ćwiczeń. Znajduje się tu także dedykowane zaplecze kuchenne do prowadzenia warsztatów zdrowego żywienia.

Modernizacja i przebudowa obiektu, której wartość wyniosła blisko 1,7 mln zł, prowadzona była w oparciu m.in. o środki z III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (prace w latach 2019-2020). Na koszty złożyły się środki: z Województwa Małopolskiego – 750 tys. zł, z PEFRON-u - 400 tys. zł, ponad 530 tys. zł stanowiły środki własne placówki. W kolejnej, IV edycji Budżetu Obywatelskiego pozyskano dodatkowo 150 tys. zł. na wyposażenie Centrum.  – Dzięki zaangażowaniu wielu osób i ogromnemu wsparciu to miejsce dostało nowe życie – mówi Krystyna Walendowicz – a to dopiero początek. W tej chwili chcemy skupić się na rozwijaniu naszej misji – służbie pacjentom i mieszkańcom regionu.

- Warto dodać, że w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej lecznica otrzymała ponad 1,2 mln zł wsparcia – dodaje marszałek Witold Kozłowski. Z pieniędzy tych sfinansowano zakup sprzętu medycznego m.in. aparatów EKG, defibrylatorów, kardiomonitorów, pulsoksymetrów, pomp infuzyjnych, koncentratorów tlenu, a także wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Ponadto zakupiono sprzęt do dezynfekcji. To jednak nie wszystko. W ramach realizacji pakietu medycznego II szpital zyskał łóżka, w tym łóżko OIOM wraz z materacem, aparaty do mierzenia ciśnienia, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, bramki dezynfekujące, czy lampy bakteriobójcze.

  • ws1
  • ws10
  • ws11
  • ws2
  • ws3
  • ws5
  • ws6
  • ws7
  • ws8
  • ws9