18.05.2021 roku Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem podpisał porozumienie z Międzyzakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pozwoliło to na oficjalne zakończenie sporu zbiorowego, rozpoczętego we wrześniu ubiegłego roku w zakresie rozliczeń środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2020 i 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że spór w zakresie określania sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych  w podmiotach leczniczych nie został zakończony. Mediacje w tej sprawie będą kontynuowane w miesiącu lipcu.