Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu z dnia 23.12.2019 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Zagrożenie: intensywne opady śniegu

Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.12.2019 do godz. 06:00 dnia 24.12.2019

prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżniej za okres ważności ostrzeżenia od 25cm do 35cm

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o silnym wietrze z dnia 20.12.2019 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Zagrożenie: silny wiatr

Ważność: Od godz. 10.00 dnia 20.12.2019 r. do godz. 05.00 dnia 21.12.2019 r

prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80km/h, a w nocy od 45km/h do 60km/h, w porywach do 100km/h, z południa.

 Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie meteorologiczne o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ważność: Od godz. 10.00 dnia 18.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 30.08.2019 na terenie województwa małopolskiego.

 

Zjawisko: Silny wiatr 1 stopnia

Ważność: od godz 12:15 dnia 13.12.2019 do godz. 19:00 dnia 13.12.2019

Prawdopodobieństwo: 95%

Przebieg: Prognozuje wiatr o sredniej prędkości os 25 so 35 km/hw porywach do 80 km/h

 

Archiwalne komunikaty pogodowe znajdują się na podstronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego -> Przejdź do strony

Prognoza na dzień 05 grudnia dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu 05 grudnia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.