logo powiatu

Trwa nabór na praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych na 2019 r.

Już 5 lutego i 21 marca 2019 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zajęcie główne 100 lecia niepodległości hotelarz

W dniu 6 listopada br. w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości połączona ze ślubowaniem klasy mundurowej.

We wrześniu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Tatrzańskim organem prowadzącym Szkołę, a Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo – Kondycyjnym w Zakopanem w zakresie współpracy w realizacji zajęć dydaktycznych w klasie mundurowej.

Młodzi kadeci w obecności Wicestarosty Powiatu Tatrzańskiego Jerzego Zacharko, Dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożeny Bryl, Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Zakopanem ppłk Dariusza Jaraszka, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu ppłk Pawła Wójcika oraz przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przyrzeczenie, że będą dbać o honor Ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, a także godnie nosić mundur, pomagać słabszym i potrzebującym oraz dbać o dobre imię szkoły.