„Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz od 11+520 do 12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska”, w ramach której wykonane zostały m.in. następujące prace:

- przebudowa jezdni drogi powiatowej klasy technicznej „Z”,
- przebudowa pobocza gruntowego na chodnik z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż stalowej poręczy ochronnej,
- przebudowa kanalizacji kablowej na odcinku pomiędzy projektowanymi studniami,
- przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ogółem wartość zadania wyniosła 3 223 225,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie wyniosło 1 557 935,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD z siedzibą w Kamienicy.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4