W 2020 roku zakończone zostały kolejne zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez Zarządcę Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

1.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz od 11+520 do 12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska”
2.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w km od 1+237 do 1+991 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Zakopane”
3.    „Remont drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń, Leśnica oraz Bukowina Tatrzańska”

Ogółem w 2020r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogach powiatowych zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 11 867 249,00 zł., w tym dofinansowanie FDS wyniosło 6 659 506,00 zł.

"Remont drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń, Leśnica oraz Bukowina Tatrzańska” – w 2020r. zakończony został I etap remontu, termin zakończenia II etapu planowany jest na dzień 30.09.2021r.

Całkowity koszt zadania wynosi 5 639 562,00 zł., w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 819 781,00 zł.

W 2020r. zrealizowano zadanie na kwotę 2 819 781,00 zł., w tym dofinansowanie wyniosło 1 409 891,00 zł.  

Przedsięwzięcie realizuje Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Nowym Targu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w km od 1+237 do 1+991 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Zakopane”, w ramach zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:

- przebudowa jezdni drogi powiatowej klasy technicznej „Z”,
- budowa zatok postojowych, budowa chodnika z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż stalowej bariery ochronnej.

Ogółem wartość zadania wyniosła 2 496 498,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło
1 248 249,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowała Firma Handlowo Usługowa FUGAMEX z siedzibą w Zakopanem.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz od 11+520 do 12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska”, w ramach której wykonane zostały m.in. następujące prace:

- przebudowa jezdni drogi powiatowej klasy technicznej „Z”,
- przebudowa pobocza gruntowego na chodnik z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż stalowej poręczy ochronnej,
- przebudowa kanalizacji kablowej na odcinku pomiędzy projektowanymi studniami,
- przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ogółem wartość zadania wyniosła 3 223 225,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie wyniosło 1 557 935,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD z siedzibą w Kamienicy.

W październiku br. został zakończony trwający od 10 czerwca 2020r. remont drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska od km 5+184 do km 7+980 w miejscowości Leśnica, Gliczarów Górny, Poronin, Bukowina Tatrzańska. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowała firma Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Składowa 12c, roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej.  

Ogółem wartość zadania wyniosła 1 820 112,44 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 337 630,00 zł.  

Przedmiotowa inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.