polskilad

 

  1. Budowa kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem

Inwestycja polegająca na budowie kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska zapewni bezpośredni dostęp komunikacyjny szkole do drogi gminnej ul. Kasprusie. Nowo powstały obiekt w dużym stopniu usprawni funkcjonowanie szkoły, dojazd służb ratowniczych oraz prowadzenie inwestycji w Zespole.

Ogółem wartość zadania wynosi 1 450 000,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 377 500,00 złotych.

Termin zakończenia zadania 12.10.2023r.

 

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich

Inwestycja polega na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich
z dr. gminnymi ul. Gładkie i ul. Kaszelewskiego, ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz zwiększenie płynności ruchu. Realizacja zadania w dużym stopniu usprawni dojazd do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie". Nastąpi również poprawa dostępności terenów o dużym potencjale inwestycyjnym i turystycznym znajdujących się w otoczeniu.

Ogółem wartość zadania wynosi 4 205 974,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 325 000,00 złotych.

Termin zakończenia zadania 26.11.2022r.

logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawę dostępności drogi dla obsługi ruchu turystycznego oraz poprawę komfortu użytkowników drogi.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymiana nawierzchni jezdni,

- przebudowa konstrukcji żelbetowej muru oporowego,

- remont i muru oporowego kamiennego,

- remont i przebudowa elementów odwodnienia, 

- wymiana  nawierzchni chodnika,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   3 000 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   2 850 000,00 zł.,

logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz wzmocnienie i dostosowanie obiektów mostowych do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno - eksploatacyjnych.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni na dojazdach,

- rozbudowa chodników na obiektach mostowych,

- remont podpór mostu oraz konstrukcji pomostu,

- przebudowa nawierzchni obiektów mostowych,

- przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   2 090 000,00 zł.,

logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowego odcinka chodnika,

- wykonanie przebudowy istniejących chodników,

- wykonanie zatoki autobusowej,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   4 900 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   4 655 000,00 zł.,