W dniu 26 marca 2024 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 18+810,00 do km 19+810,00 w miejscowości Suche – Powiat Tatrzański”.

Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji dla wszystkich użytkowników.
W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- przebudowa chodnika dla pieszych po stronie lewej,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- montaż stalowych barier ochronnych.

Ogółem wartość zadania wynosi 1 845 357,32 zł w tym:

- uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 922 678,00 zł.

Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji 04.07.2024r.W dniu 30 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. z siedzibą w Nowym Targu na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 2+467,35 do km 3+425,00 oraz od km 4+425,00 do km 5+060,50 w miejscowości Zakopane - Powiat Tatrzański”.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości obsługi uczestników ruchu drogowego.
W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż stalowych barier ochronnych.

Ogółem wartość zadania wynosi 2 521 865,68 zł w tym:

- uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 260 932,00 zł.

Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji 30.09.2024r.

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Oswalda Balzera realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 3+425,00 do km 4+425,00 oraz od km 5+060,50 do km 6+050,00 w m. Zakopane, Murzasichle – powiat tatrzański.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie. Koszt zadania wynosi 5 462 236,51 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinkach drogi tj. rejon wejścia na szlak Kopieniec oraz odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Murzasichla do polany Palenica Pańszczykowa planowany jest na dzień 25 listopada 2023r.

Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 425 234,00 złotych.

W związku z prowadzonymi pracami na w/w odcinkach drogi nastąpią utrudnienia w ruchu.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

  • tablica2
tablica

W dniu 05 maja 2022 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową „STACHOŃ” z siedzibą w Poroninie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska na łącznym odcinku o długości 3,55 km.

Wykonawca przystąpił do wykonania robót w dniu 06 czerwca natomiast zakończenie robot planowane jest na 21 listopada br.

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej. 

Ogółem wartość zadania wynosi 4 115 115,96 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 811 572,00 zł..  

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.