Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Oswalda Balzera realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 3+425,00 do km 4+425,00 oraz od km 5+060,50 do km 6+050,00 w m. Zakopane, Murzasichle – powiat tatrzański.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie. Koszt zadania wynosi 5 462 236,51 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinkach drogi tj. rejon wejścia na szlak Kopieniec oraz odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Murzasichla do polany Palenica Pańszczykowa planowany jest na dzień 25 listopada 2023r.

Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 425 234,00 złotych.

W związku z prowadzonymi pracami na w/w odcinkach drogi nastąpią utrudnienia w ruchu.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 • tablica2
tablica

W dniu 05 maja 2022 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową „STACHOŃ” z siedzibą w Poroninie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska na łącznym odcinku o długości 3,55 km.

Wykonawca przystąpił do wykonania robót w dniu 06 czerwca natomiast zakończenie robot planowane jest na 21 listopada br.

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej. 

Ogółem wartość zadania wynosi 4 115 115,96 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 811 572,00 zł..  

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W okresie od dnia 05.07.2021r. do dnia 09.12.2021r. zrealizowana została inwestycja drogowa pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25 – Powiat Tatrzański”.

Głównym celem inwestycji wykonanej przez Powiat Tatrzański była poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych – drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera i drogi gminnej ul. Chłabówka Górna w Zakopanem.

W dniu 05 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie na zadanie pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25 – Powiat Tatrzański”.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych ul. Oswalda Balzera i ul. Chłabówka Górna w Zakopanem. Obecnie włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nie odpowiada wymaganym parametrom technicznym poprzez niewłaściwą geometrię skrzyżowania i zbyt strome pochylenie podłużne na dojeździe do skrzyżowania – przez co stanowi ono zagrożenie dla uczestników ruchu.

W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • rozbudowa jezdni dwupasmowej,
 • rozbudowa chodnika,
 • rozbudowa pobocza o nawierzchni gruntowej,
 • rozbudowa zatoki autobusowej,
 • rozbudowa sieci oświetlenia drogowego,
 • przebudowa istniejącego zjazdu,
 • przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

Ogółem wartość zadania wynosi 2 031 193,59 zł. w tym:

 • uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 585 906,00 zł.,
 • udzielona pomoc finansowa z Gminy Miasto Zakopane wynosi 445 287,59 zł.
 • 1
 • 2