„Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w km od 1+237 do 1+991 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Zakopane”, w ramach zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:

- przebudowa jezdni drogi powiatowej klasy technicznej „Z”,
- budowa zatok postojowych, budowa chodnika z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż stalowej bariery ochronnej.

Ogółem wartość zadania wyniosła 2 496 498,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło
1 248 249,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowała Firma Handlowo Usługowa FUGAMEX z siedzibą w Zakopanem.

  

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4