Rozpoczęto realizację zadania: „Termomodernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15”.

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych w budynku B Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 w zakresie:

  • docieplenia ścian zewnętrznych budynku,
  • wymiany stolarki drzwiowej

 

 

Ogółem wartość zadania wynosi 310 052,66 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi: 292 779,86 zł

Przedsięwzięcie realizuje firma GM Inwest Rafał Golonka Sp. J. z siedzibą w Zakopanem