Rozpoczęto realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5w zakresie:

-   wykonania robót rozbiórkowych

-   wykonania na nowej podbudowie boiska nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem,

-   wykonania od strony północnej siłowni zewnętrznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń oraz ogrodzeniem

-   wykonania nowego odwodnienia powierzchniowego boiska

-   wykonania nowego oświetlenia całego obiektu z źródłem światła typu LED montowane na słupach aluminiowych z wysięgnikiem

-   wykonania od strony południowej murku oporowego z bloków betonowych

-   wykonanie utwardzenia terenu w rejonie boisk oraz remontu schodów terenowych

-   wykonanie montażu elementów małej architektury

 

Ogółem wartość zadania wynosi : 950 804,92 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 936 905,92 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje firma SONA Piotr Omylak z siedzibą w Lipnicy Wielkiej.