boisko LO

Rozpoczęto realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem, ul. Słoneczna 1”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 w zakresie:

-   wykonania robót rozbiórkowych

-   wykonania na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem,

-   wykonania od strony wschodniej siłowni zewnętrznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń oraz ogrodzeniem

-   wykonania nowego odwodnienia powierzchniowego boiska

-   wykonania nowego oświetlenia całego obiektu z źródłem światła typu LED montowane na słupach aluminiowych z wysięgnikiem

-   wykonania od strony południowej murku oporowego z bloków betonowych

-   wykonanie utwardzenia terenu w rejonie boisk

-   wykonanie montażu elementów małej architektury

 

Ogółem wartość zadania wynosi 801 053,30 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 713 072,84 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje firma SONA Piotr Omylak z siedzibą w Lipnicy Wielkiej.

 

Pozdrawiam Michał Łukaszczyk