zdjęcie szkoły i tablicy

Rozpoczęto realizację zadania: „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem ul. H. Modrzejewskiej 5”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych w budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem ul. H. Modrzejewskiej 5
w zakresie:

- docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej,

-  docieplenia ścian piwnic wraz z odtworzeniem zagospodarowania terenu w rejonie
wykonywanych prac,

-  rozbiórki istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym oraz wykonania nowego zadaszenia,

-  rozbiórki i wykonania nowych schodów do piwnicy oraz schodów od strony elewacji południowej,

-  rozbiórki istniejących naświetli piwnic oraz wykonania nowych,

-  wykonania opaski drenażowej budynku.

 

Ogółem wartość zadania wynosi 871 815,91 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 857370,10 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje firma Usługi Budowlano-Malarskie Jach-Bud Jachymiak Paweł z siedzibą w Nowym Targu.

zdjęcie szkoły i tablicy

Rozpoczęto realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem
ul. Partyzantów 1/5”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem ul. Partyzantów 1/5 w zakresie:

                -  docieplenia ścian zewnętrznych budynku,

                -  remontu elewacji już ocieplonej.

 

Ogółem wartość zadania wynosi 881 160,82 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 867 183,38 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUT-WIERCHOWY Sp. z o.o. z siedziba w Poroninie.