logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowego odcinka chodnika,

- wykonanie przebudowy istniejących chodników,

- wykonanie zatoki autobusowej,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   4 900 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   4 655 000,00 zł.,