polskilad

 

  1. Budowa kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem

Inwestycja polegająca na budowie kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska zapewni bezpośredni dostęp komunikacyjny szkole do drogi gminnej ul. Kasprusie. Nowo powstały obiekt w dużym stopniu usprawni funkcjonowanie szkoły, dojazd służb ratowniczych oraz prowadzenie inwestycji w Zespole.

Ogółem wartość zadania wynosi 1 450 000,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 377 500,00 złotych.

Termin zakończenia zadania 12.10.2023r.

 

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich

Inwestycja polega na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich
z dr. gminnymi ul. Gładkie i ul. Kaszelewskiego, ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz zwiększenie płynności ruchu. Realizacja zadania w dużym stopniu usprawni dojazd do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie". Nastąpi również poprawa dostępności terenów o dużym potencjale inwestycyjnym i turystycznym znajdujących się w otoczeniu.

Ogółem wartość zadania wynosi 4 205 974,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 325 000,00 złotych.

Termin zakończenia zadania 26.11.2022r.