Dobiega końca realizacja I etapu dwuletniego zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków –Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 oraz od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektów mostowych”.

W ramach przedsięwzięcia wykonana została rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w rejonie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Leśnica (km 5+990). Na czas prowadzenia robót budowlanych na pomoście obiekt został wyłączony z ruchu drogowego. Pomimo wystąpienia robót dodatkowych związanych z całkowitą korozją płyty pomostu na powierzchni kilku metrów kwadratowych oraz koniecznością całkowitego rozebrania i odbudowy skrzydeł na obiekcie, co nie było planowane udało się skrócić okres zamknięcia obiektu dla ruchu do 2,5 miesiąca z planowanych 3 miesięcy.

Inwestycja była konieczna z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Powiat na realizację zadania uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 090 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji, wraz z rozbudową drugiego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej (km 3+450) w 2024r. wynosi 3 288 893,00 zł.

Wykonawcą zadania jest Firma Budowlano – Usługowa ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

Również dobiega końca realizacja zadania pn.: „Budowa kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem”.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Budowlano – Usługową ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu. Całkowity koszt zadania wynosi 1 450 000,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 377 500,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej kładki dla pieszych i budowie nowej kładki pieszo - jezdnej, która zapewni bezpieczne dojście i dojazd do Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem od strony ul. Kasprusie. Kładka pieszo - jezdna została zaprojektowana na obciążenia klasy C tj. 30 ton, a więc umożliwia przejazd nie tylko dla pracowników szkoły, nauczycieli i pozostałych osób indywidualnych, ale również dla służb ratowniczych i pojazdów komunalnych obsługujących budynki szkoły.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15