W okresie od dnia 05.07.2021r. do dnia 09.12.2021r. zrealizowana została inwestycja drogowa pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25 – Powiat Tatrzański”.

Głównym celem inwestycji wykonanej przez Powiat Tatrzański była poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych – drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera i drogi gminnej ul. Chłabówka Górna w Zakopanem.

W ramach umowy wykonane zostały m.in. następujące prace:

 • rozbudowa jezdni dwupasmowej,
 • rozbudowa chodnika,
 • rozbudowa pobocza o nawierzchni gruntowej,
 • rozbudowa zatoki autobusowej,
 • rozbudowa sieci oświetlenia drogowego,
 • przebudowa istniejącego zjazdu,
 • przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

Ogółem wartość zadania wyniosła 2 027 424,00 zł. w tym:

 • uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 582 890,00 zł.,
 • udzielona pomoc finansowa z Gminy Miasto Zakopane wynosi 444 534,00 zł.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6