W dniu 26 marca 2024 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 18+810,00 do km 19+810,00 w miejscowości Suche – Powiat Tatrzański”.

Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji dla wszystkich użytkowników.
W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- przebudowa chodnika dla pieszych po stronie lewej,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- montaż stalowych barier ochronnych.

Ogółem wartość zadania wynosi 1 845 357,32 zł w tym:

- uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 922 678,00 zł.

Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji 04.07.2024r.