W dniu 05 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie na zadanie pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25 – Powiat Tatrzański”.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych ul. Oswalda Balzera i ul. Chłabówka Górna w Zakopanem. Obecnie włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nie odpowiada wymaganym parametrom technicznym poprzez niewłaściwą geometrię skrzyżowania i zbyt strome pochylenie podłużne na dojeździe do skrzyżowania – przez co stanowi ono zagrożenie dla uczestników ruchu.

W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • rozbudowa jezdni dwupasmowej,
 • rozbudowa chodnika,
 • rozbudowa pobocza o nawierzchni gruntowej,
 • rozbudowa zatoki autobusowej,
 • rozbudowa sieci oświetlenia drogowego,
 • przebudowa istniejącego zjazdu,
 • przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

Ogółem wartość zadania wynosi 2 031 193,59 zł. w tym:

 • uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 585 906,00 zł.,
 • udzielona pomoc finansowa z Gminy Miasto Zakopane wynosi 445 287,59 zł.
 • 1
 • 2