W dniu 17.06.2024r. rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku głównym Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem”, którego Wykonawcą jest firma GM Inwest Rafał Golonka Sp. J. z siedzibą w Zaskalu.

Roboty budowlane realizowane będą przez okres dwóch lat, zakończenie prac w 2024r. planowane jest w miesiącu sierpniu, natomiast termin zakończenia całej inwestycji planowany jest w miesiącu wrześniu 2025r.

Etap I – realizacja w 2024 roku:

  • Modernizacja konstrukcji drewnianego ganku (wejście boczne do budynku głównego szkoły).
  • Modernizacja drewnianej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad 1 piętre oraz impregnacja p.poż. i przeciw szkodnikom biologicznym pokrycia dachowego z gontu.

Etap II – realizacja w 2025 roku:

  • Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wraz z instalacjami.
  • Przebudowa instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego wraz z wyposażeniem sanitarnym i technologicznym węzła cieplnego oraz przebudowa niezbędnych instalacji elektrycznych i automatyki.
  • Przebudowa instalacji zasilania hydrantów wewnętrznych, instalacji c.o., instalacji wodociągowej.
  • Korekta lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego z przebudowywanych toalet oraz likwidacja stopnia przy wyjściu ewakuacyjnym (likwidacja bariery architektonicznej umożliwiającej swobodny dostęp do tej części budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo).

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, podniesienie funkcjonalności i standardu pomieszczeń szkoły, a także dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ogółem koszt zadania wynosi 1 167 511,54 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 1 144 161,31 zł.