Starosta Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu uprzejmie zawiadamia, iż w wyżej wymienionym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący Wykonawcy:

W zakresie linii A: Zakopane - Czarna Góra zagóra przez Brzegi

Przewóz Osób - Bronisław Szostak
ul. Wierch Spiski 48
34-530 Bukowina Tatrzańska

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 178,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku do przystanku" w wysokości: 0,01 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 6,98 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO V i VI z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Starosta Tatrzański mający swoja siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzakopane informacje o:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cenach zawartych w ofertach

Pełna treść ogłoszenia z możliwością pobrania, znajduje się poniżej, w załączniku.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 2.pdf)Informacja z otwarcia ofert182 kB

POWIAT TATRZAŃSKI

UL. CHRAMCÓWKI 15

34-500 ZAKOPANE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO

 

Działając w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego:

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnych:

  1. Zakopane – Czarna Góra Zagóra przez Brzegi
  2. Zakopane – Leśnica przez Bukowinę Tatrzańską
  3. Zakopane – Groń Kobylarzówka przez Białkę Tatrzańską
  4. Zakopane – Gliczarów Górny przez Biały Dunajec
  5. Zakopane – Witów przez Dzianisz
Pliki do pobrania
Pobierz plik (Załącznik_nr1-formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy64 kB
Pobierz plik (Załącznik_nr2-wykaz_pojazdów.odt)wykaz pojazdów12 kB
Pobierz plik (Załącznik_nr3-wykaz_kas_fiskalnych.odt)wykaz kas fiskalnych8 kB

Zakopane, dnia 19 czerwca 2024 roku

KT-IV.7252.116.2024

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pn.:

„Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego

w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Starosta Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu uprzejmie zawiadamia, iż w wyżej wymienionym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący Wykonawcy:

W zakresie linii E: Zakopane – Leszczyny przez Suche

 

D&K Karolina Żegleń,

Ul. Jana Pawła II 40, 34-425 Biały Dunajec

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 50,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku
do przystanku” w wysokości: 1,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 7,00 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO V z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

W zakresie linii F: Zakopane – Małe Ciche przez Poronin

 

Przewóz Osób – Bronisław Szostak

ul. Wierch Spiski48, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 60,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku
do przystanku” w wysokości: 0,01 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 3,99 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO V  z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

W zakresie linii G: Zakopane – Murzasichle przez Poronin

 

Przewóz Osób – Bronisław Szostak

ul. Wierch Spiski48, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 60,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku
do przystanku” w wysokości: 0,01 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 3,99 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO VI z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

W zakresie linii I: Zakopane – Gliczarów Dolny przez Poronin

 

D&K Karolina Żegleń

Ul. Jana Pawła II 40, 34-425 Biały Dunajec

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 50,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku
do przystanku” w wysokości: 1,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 6,00 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO VI  z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.


Zakopane, dnia 19 czerwca 2024 roku

KT-IV.7252.116.2024

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu ofert z postępowania pn.:

„Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego

w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Starosta Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu uprzejmie zawiadamia, iż z wyżej wymienionego postępowania zostały odrzucone oferty złożone przez następujących Wykonawców:

MAJER Transport Osobowy – Wojciech Majerczyk

ul. Stasikówka 57, 34-520 Poronik

Oferta przetargowa złożona przez wymienionego wyżej Wykonawcę została odrzucona przez zamawiającego z niniejszego postępowania na podstawie – brak zaświadczenia z ZUS
 o niezaleganiu w opłacaniu składek przedsiębiorcy (zostało załączone zaświadczenie dotyczące spółki MAJER Transport sp. z o.o.)

MAJER TRANSPORT sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 16, 34-500 Zakopane

Oferta przetargowa złożona przez wymienionego wyżej Wykonawcę została odrzucona przez zamawiającego z niniejszego postępowania na podstawie – brak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego osoby składającej ofertę – współwłaściciela spółki.

“TRANS-BUS BUKOWINA” Migiel, Korkosz, Zarębczan, Majerczyk, Chowaniec, Pańszczyk, Łapka Sp. J.

Ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Oferta przetargowa złożona przez wymienionego wyżej Wykonawcę została odrzucona przez zamawiającego z niniejszego postępowania na podstawie – brak cennika, brak dokumentów potwierdzających prawo dysponowania pojazdem, nie wszystkie pojazdy spełniają warunki określone w ustawie – prawo o ruchu drogowym (brak ważnych badań), nie wszystkie pojazdy posiadają wpis określający poziom emisji spalin.

“TATRY-BUS” Jan Żegleń

34-407 Ratułów 250C

Oferta przetargowa złożona przez wymienionego wyżej Wykonawcę została odrzucona przez zamawiającego z niniejszego postępowania na podstawie  - brak dokumentu potwierdzającego dysponowanie autobusem rezerwowym.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.


Zakopane, dnia 19 czerwca 2024 roku

KT-IV.7252.116.2024

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania pn.:

„Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego

w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Starosta Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowaniu zostało w zakresie linii A, B, C, D i H unieważnione.

W zakresie linii A: Zakopane – Czarna Góra Zagóra przez Brzegi

 

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie linii A jest fakt, iż tylko jedna oferta złożona przez Operatora: Przewóz Osób – Bronisław Szostak ul. Wierch Spiski 48, 34-530 Bukowina Tatrzańska spełniała wszelkie wymogi formalne, lecz cena biletu miesięcznego
w wysokości 300 zł nie została zaakceptowana przez Organizatora biorąc pod uwagę fakt, że linia jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W zakresie linii B: Zakopane – Leśnica przez Bukowinę Tatrzańską

 

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie linii B jest fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

W zakresie linii C: Zakopane – Groń Kobylarzówka przez Białkę Tatrzańską

 

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie linii C jest fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

W zakresie linii D: Zakopane – Gliczarów Górny przez Biały Dunajec

 

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie linii D jest fakt, iż tylko jedna oferta złożona przez Operatora: Przewóz Osób – Bronisław Szostak ul. Wierch Spiski 48, 34-530 Bukowina Tatrzańska spełniała wszelkie wymogi formalne, lecz cena biletu miesięcznego
w wysokości 300 zł nie została zaakceptowana przez Organizatora biorąc pod uwagę fakt, że linia jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Starosta Tatrzański mający swoja siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzakopane informacje o:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszakania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cenach zawartych w ofertach

Pełna treść ogłoszenia z możliwością pobrania, znjaduje się poniżej, w załączniku.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf267 kB