Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 42 8821 0009 0000 0000 1225 0005

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - samochód 161,50 zł
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa 121,50 zł
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - motorower 111,50 zł
Rejestracja pojazdu bez zmiany tablic rejestracyjnych 67,00 zł
Wymiana dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego 54,50 zł
Wymiana dowodu rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego 73,50 zł
Wtórnik tablicy rejestracyjnej /1 szt/ 53,00 zł
Czasowa rejestracja w celu wykonania badania technicznego pojazdu - ciągnik rolniczy, przyczepa, naczepa, motocykl 37,75 zł
Czasowa rejestracja w celu wykonania badania technicznego pojazdu - samochód, 62,00 zł

 Numer Rachunku: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

opłata skarbowa Urząd Miasta w Zakopanem

Wydanie decyzji na wniosek strony (wyrejestrowanie pojazdu, zmiana współwłaściciela, nadanie cech identyfikacyjnych) 10,00 zł
Złożenie pełnomocnictwa (za wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej), wniosek o wydanie zaświadczenia 17,00 zł

Do rejestracji pojazdów (z wyłączeniem spraw typu odbiór dowodu rejestracyjnego, wpisy adnotacji, wtórniki dokumentów) obowiązuje system zapisowy (za pośrednictwem systemu internetowego lub z dodatkowej kolejki R – 10 biletów każdego dnia)

Do rejestracji pojazdów każdorazowo należy przynieść tablice rejestracyjne (nawet w przypadku pozostawienia dotychczasowego wyróżnika) celem zalegalizowania oznaczeń.

Wniosek o dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów należy dokonywać w formie papierowej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej pwpw lub za pośrednictwem platformy e-puap (wniosek wysłany mailowo nie będzie rozpatrywany)


Pliki do pobrania: