Starosta Tatrzański mający swoja siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzakopane informacje o:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cenach zawartych w ofertach

Pełna treść ogłoszenia z możliwością pobrania, znajduje się poniżej, w załączniku.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 2.pdf)Informacja z otwarcia ofert182 kB