Starosta Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu uprzejmie zawiadamia, iż w wyżej wymienionym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący Wykonawcy:

W zakresie linii A: Zakopane - Czarna Góra zagóra przez Brzegi

Przewóz Osób - Bronisław Szostak
ul. Wierch Spiski 48
34-530 Bukowina Tatrzańska

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny biletu miesięcznego w wysokości: 178,00 zł brutto, ceny biletu jednorazowego „od przystanku do przystanku" w wysokości: 0,01 zł brutto, ceny biletu jednorazowego od przestanku początkowego do przystanku końcowego w wysokości: 6,98 zł brutto oraz poziomu emisji spalin: EURO V i VI z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączniku