Wysokość stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kwoty wynikającej z odstąpienia od usunięcia pojazdu określa „Uchwała NR XIX/160/20 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: ustalenia opłat. za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym na 2021r.”.

Świadczenie usług z zakresu wynikającego z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110), w okresie od 01.01.2021r.  do  31.12.2023r. prowadził będzie podmiot:

Firma Usługowo Transportowa MISINIEC, Zdzisław Misiniec, ul. Kościeliska 75a, 34-500 Zakopane.

pełna treść komunikatu w załączniku