Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starostwo Powiatowe w Zakopanem jako Organ Rejestrujący pojazdy określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r.; dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy; wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Nie dotyczy to pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W związku z tym, wykaz pojazdów zakwalifikowanych do wygaszenia przez Centralny Ośrodek Informatyki jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (Zakładka Urząd – Wydziały Starostwa – Wydział Komunikacji – Ogłoszenia), na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz w siedzibie Urzędu (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem).

Wykaz nie zawiera danych osobowych, dlatego w celu sprawdzenia pojazdu należy podać jego numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKM_C36824031813160.pdf)Zawiadomienie58 kB
Pobierz plik (AutWygas_1217_STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM_20240227_v02.pdf)Wykaz pojazdów8402 kB
Pobierz plik (AutWygas_1217_STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM_20240227_v02.xls)Wykaz pojazdów661 kB


INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z dnia 2018 r. poz. 2016, ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, że do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 16.08.2023 roku zostały wyłonione oferty firm:

1. Tatry Bus 34-407 Ciche, 34-407 Ratułów 250c

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKM_C36823082411390.pdf)Informacja z wyboru oferty29 kB


I.
Nazwa zadania:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Podstawą do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.)


II. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa: Powiat Tatrzański
Adres:  ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Numer telefonu: 18 20 17 100
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
Strona internetowa: www.powiat.tatry.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Tatrzańskiego na wskazanej poniżej linii użyteczności publicznej.

Pełna treść zaproszenia do złożenia oferty z możliwością pobrania znajduje się poniżej w sekcji załączników.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe249 kB

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem informuję, że od dnia 01.01.2023 roku wszelkie czynności związane z wymianą dowodów rejestracyjnych, dopisaniem instalacji gazowych, haków będą realizowane bezpośrednio po przyjściu do Starostwa. Obsługa interesantów odbywać się będzie poprzez pobranie biletu z symbolem „D” z biletomatu znajdującego się w holu Starostwa. System internetowy pozostaje do umówienia się do rejestracji pojazdów, ponadto będzie możliwość pobrania biletu z biletomatu do rejestracji pojazdów z symbolem „R” dla dziesięciu osób każdego dnia.

 

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z dnia 2018r poz. 2016, z zm.). Starosta Tatrzański informuje, że do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 05.12.2022 roku zostały wyłonione oferty firm:


1. Przewóz Osób Bronisław Szostak, 34-530 Bukowina Tatrzańska u. Wierch Spiski 48.
2. Tatry Bus 34-407 Ciche, 34-407 Ratułów 250c
3. FHU „Żegleń” Sławomir Żegleń. 34-407 Ratułów 250C
4. Majer Transport Sp. ZOO ul. Żeromskiego 16, 34-500 Zakopane

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKMBT_C20322122215220.pdf)Informacja z wyboru oferty206 kB