Z udziałem wicepremiera, ministra kultury profesora Piotra Glińskiego w piątek 18 września w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wyróżnienia przyznawane raz w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wręczone wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej. Jednym z tegorocznych laureatów jest Zespół Góralski „Zornica” wraz z kapelami „Jutrzenki”.

 

 
Patronem przyznanych w piątek nagród jest wybitny folklorysta i etnograf, uczony i badacz, dokumentator zaliczany do grona najbardziej zasłużonych postaci w dziejach polskiej kultury – Oskar Kolberg. 3 czerwca obchodziliśmy 130 rocznice jego śmierci. W bieżącym roku, nagrody jego imienia zostały wręczone już po raz 45; jest to wyróżnienie w dziedzinie polskiej kultury ludowej o najwyższym prestiżu i o najdłuższym okresie przyznawania. Począwszy od pierwszej edycji w 1974 roku, nagrodzono dotychczas 764 laureatów. Nagroda imienia Oskara Kolberga honoruje artystów ludowych, animatorów, naukowców, badaczy oraz instytucje i organizacje za całokształt ich osiągnięć w kultywowaniu polskich tradycji z wszystkich regionów etnograficznych kraju. Nagroda dla wybitnych twórców podkreśla znaczenie ludowego dziedzictwa tworzącego bogaty i różnorodny obraz współczesnej kultury polskiej. Dorocznych laureatów wyłoniła komisja nagród, którą tworzą wybitni reprezentanci nauk humanistycznych, etnografii, etnologii, etnomuzykologii, językoznawstwa oraz instytucji i stowarzyszeń twórczych wspierających kulturę ludową.

 

Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją spotykamy się na uroczystości wręczenia dorocznych nagród im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej – mówił podczas uroczystości profesor Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. -  Każda edycja konkursu stanowi kolejną szansę dostrzeżenia nieprzeciętnych twórców i ich dzieł, a także ludzi, którzy swoją wiedzę, talenty i czas poświęcają badaniu i upowszechnianiu kultury ludowej. Tegoroczni laureaci nagrody im. Oskara Kolberga kultywują i chronią autentyczne wartości kultury regionalnej. Wyróżnieni za działalność twórczą, badawczą, dokumentacyjną i popularyzatorską przyczyniają się do zachowania podstawowego kanonu sztuki ludowej, który w czasach dominującej kultury masowej musi być konsekwentnie chroniony i umacniany. Wykorzystują dziedzictwo kulturowe do kreowania współczesnych form wypowiedzi artystycznych oraz do budowania relacji między przeszłością a teraźniejszością. Wzbogacają również dorobek artystyczny narodu niepowtarzalnymi dziełami, wysoko cenionymi zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Gala nagrody im. Oskara Kolberga jest też okazją do wspomnienia laureatów, wszystkich 45 edycji. Niestety wielu z nich nie ma już wśród nas, ale pozostały ich dzieła, przekazane umiejętności oraz pokolenia następców i kontynuatorów. Dla części z artystów nagroda ta stała się dodatkową motywacją do tworzenia nowych dzieł pokazujących jak żywa i ciekawa jest twórczość ludowa. Wieloletnie istnienie nagrody podkreśla znaczenie sztuki ludowej dla narodowej kultury, wskazuje na istotne elementy kultury tradycyjnej, które pomimo zmieniających się kontekstów i funkcjonowania pozostają nadal inspiracją dla współczesnych twórców działających na bardzo różnych polach aktywności twórczej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni rolę mecenasa kultury ludowej oraz określa i realizuje strategiczne programy na rzecz ochrony ludowych dóbr kultury i ich popularyzacji. Jedynie w ten sposób można uświadomić istotna rolę tradycji ludowych w kształtowaniu i utrzymaniu tożsamości regionalnej a w konsekwencji także tożsamości narodowej. Ta uroczystość, gala wręczenia nagród im. Oskara Kolberga daje mi sposobność do przekazania wszystkim jej laureatom wyrazów najwyższego uznania i podziękowania za długoletnią pracę na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Serdecznie Państwu gratuluję, życząc wielu sukcesów oraz wszechstronnych dokonań dla dobra polskiej kultury.

Nagrodę w kategorii Zespoły folklorystycznych – zdobył Zespół Góralski „Zornica” z Zakopanego. Zespół i wchodząca w jego skład młodzieżowa muzyka góralska działają od 1988 roku w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”. Misją zespołu jest przekazywanie tradycji podhalańskiej kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży - nauka śpiewu i tańca, gry na instrumentach i wspólnego muzykowania. „Zornica” zawsze angażowała wybitnych mistrzów Jana Fudalę, Elżbietę Porebską- Mendoń, Władysława Trebunię-Tutkę, Szymona Bafię, Krzysztofa Trebunię- Tutkę. Muzycy zdobywali nagrody na wielu ważnych festiwalach i konkursach, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu,  Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej, Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży w Gorzowie oraz Europejskim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej


  • 1_redni
  • 20200918_122215_redni
  • 20200918_122403_redni
  • 20200918_122844_redni
  • 20200918_152746_redni