Biuro Informatyki  –  realizuje i koordynuje zadania związane z informatyzacją, cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem  oraz obsługą informatyczną Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających wyodrębnionych służb oraz osób w tym zakresie, poprzez:

 1. Zapewnianie działań służących rozwojowi e-administracji  oraz kierowanie procesem informatyzacji Urzędu oraz powiatowych jednostek.
 2. Planowanie i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad inwestycjami z zakresu infrastruktury informatycznej dla potrzeb Urzędu oraz powiatowych jednostek.
 3. Poszukiwanie nowych rozwiązań rynkowych i dostosowywanie zasobów informatycznych Urzędu do wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy prawa.
 4. Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie projektów informatycznych.
 5. Dbałość o spójność systemu informatycznego urzędu oraz powiatowych jednostek poprzez nadzór nad wdrożeniami nowego oprogramowania, współpracę przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcami oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów.
 6. Koordynację zadań wynikających z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 7. Zapewnianie bezpieczeństwa systemu informatycznego  i poufności danych, a w szczególności ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi standardami, normami, przepisami prawa oraz Polityką Bezpieczeństwa Urzędu.
 8. Planowanie i wdrażanie zabezpieczeń infrastruktury oraz systemów informatycznych przed zagrożeniami.
 9. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz jednostek,
  1. monitorowanie czynników środowiskowych w centrum przetwarzania danych urzędu,
  2. administrowanie systemami monitoringu wizyjnego,
  3. administrowanie wewnętrznymi centralami telefonicznymi,
  4. administrowanie siecią komputerową w tym łączami teleinformatycznymi i telefonicznymi, siecią LAN, siecią WiFi oraz VPN,
  5. administrowanie infrastrukturą serwerową,
  6. administrowanie bazami danych,
  7. administrowanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi,
  8. zarządzanie dostępem do Internetu oraz dostępem zdalnym,
  9. zarządzanie systemem  poczty elektronicznej  wraz z jej ochroną antywirusową i antyspamową,
  10. zarządzanie  systemem ochrony i neutralizacji przed  szkodliwym  oprogramowaniem,
  11. administrowanie systemem backupu i archiwizacji danych.
 10. Utrzymywanie ciągłości pracy systemów poprzez właściwą  konfigurację sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników, w tym wykonywanie instalacji aplikacji
  i poprawek.
 11. Kontrolowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego, drukującego i skanującego.
 12. Zapewnienie napraw, konserwacji i modernizacji zasobów informatycznych.
 13. Analizowanie i ewidencjonowanie potrzeb użytkowników w zakresie programów i sprzętu komputerowego.
 14. Prowadzenie ewidencji użytkowników systemów informatycznych oraz zarządzanie prawami dostępu w zakresie administrowanych zasobów.
 15. Wspomaganie i szkolenie użytkowników systemów informatycznych.
 16. Zarządzanie wsparciem technicznym w zakresie realizowanych zadań, utrzymywanie  kontaktów z dostawcami  aplikacji  i usług oraz kontrola poziomu świadczonych usług,
  w szczególności  w ramach umów asysty technicznej i konserwacji.
 17. Planowanie i realizację zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań informatycznych, podzespołów komputerowych.
 18. Opracowywanie i realizacja planu finansowego dotyczącego zadań Biura oraz sporządzanie sprawozdań związanych z jego realizacją.
 19. Prowadzenie zadań z zakresu likwidacji sprzętu komputerowego, drukującego, skanującego      i telekomunikacyjnego dotyczących oceny stanu technicznego, zlecania ekspertyz oraz przygotowywania sprzętu i oprogramowania do likwidacji.
 20. Prowadzenie ewidencji posiadanych zasobów informatycznych.
 21. Prowadzenie ewidencji oprogramowania, licencji i praw autorskich na programy komputerowe celem użytkowania ich zgodnie z prawem.
 22. Wykonywanie zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej wynikających z przepisów wewnętrznych w tym prowadzenie  strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.
 23. Wykonywanie zadań z zakresu administrowania stroną internetową powiatu, stroną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i powiatowych jednostek oraz fanpage w portalach społecznościowych.
 24. Publikacja przekazanych treści przez użytkowników na administrowanych stronach i serwisach internetowych.
 25. Obsługa techniczna publikacji uchwał Rady, zarządzeń Starosty Tatrzańskiego, uchwał Zarządu oraz innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
 26. Obsługa teleinformatyczna Sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji.

Pokoje

20 (parter)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pracownicy

Wspólny email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Rafał Dobrowolski - Kierownik Biura

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 18 20 17 100 wew. 62

 

mgr inż. Michał Maciata - Główny Specjalista w Biurze Informatyki (ASI)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Justyna Styrczula - Inspektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pok. 20 / tel. 18 20 239 61

Podkategorie