logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 153/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 152/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele poniżej zamieszczamy decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

ZAKOPANE. Decyzją jury pierwsze miejsca w Konkursie Jasełek GLORIA 2020 przyznano dzieciom i młodzieży z Zakopanego i Suchego. Wręczone zostały także nagrody specjalne starosty tatrzańskiego oraz proboszcza parafii p.w. św. Antoniego na Bystrem.

Dwudniowy konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem.

Jury w składzie: przewodniczący Krzysztof Trebunia- Tutka i członkowie: Joanna Staszak, o. Antoni Kluska, Rafał Gratkowski wydało następujący werdykt:

W dniu 8 stycznia br. maturzyści z Powiatu Tatrzańskiego w rytm poloneza przeszli w barwnym korowodzie Krupówkami.

Tradycyjnie od kilku lat maturzyści z czterech partnerskich powiatów: kartuskiego, świdnickiego, łowickiego i tatrzańskiego tańczą ten staropolski taniec o tej samej porze w każdym z powiatów - rozpoczynając tym samym cykl przedmaturalnych przygotowań.

Pomysłodawcą tego wydarzenia jest Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

Wszystkim tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia.

Już po raz 12 przyznane zostały stypendia Starosty Tatrzańskiego dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Tatrzański, w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Starosty Tatrzańskiego to jednorazowe wyróżnienie, przyznawane absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański od 2008 roku na podstawie Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego, które w zależności od wyników wynosi: 1.000, 2.000 i 3.000 zł.

Stypendia wręczyli Starosta Tatrzański Piotr Bąk i Wicestarosta Jerzy Zacharko oraz Zbigniew Proszowski członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego podczas uroczystej Gali w piątek 6 grudnia br.
w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury - „Jasny Pałac” w Zakopanem.

W uroczystości – oprócz uczniów i ich rodziców – wzięli udział także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali nagrodzeni uczniowie oraz ich wychowawcy. Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu Tatrzańskiego – Marta Nędza-Kubiniec, Zbigniew Proszowski i Władysław Filar. Uroczystość prowadziła Anna Król-Józaga, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Piotr Bąk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że inwestycja w edukację jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Życzył absolwentom samych sukcesów w dalszej edukacji.

W tym roku powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane zostały w Gminie Poronin.

Jednym z elementów obchodów był XII konkurs historyczny "Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do Niepodległości” objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konkurs odbył się w dniu 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie. Tradycyjnie oprócz reprezentantów szkół wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego brała w nim udział także młodzież ze szkół partnerskich powiatów i gmin: Poznania, Kórnika, Świdnicy, Łowicza, Sopotu, Sianowa i Kartuz – zespołów wyłonionych wcześniej w eliminacjach wewnętrznych. Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Polacy, którzy zmienili świat”.

Młodzież Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w dniach 9 – 27 września 2019 r. uczestniczyła w zagranicznych praktykach zawodowych, w ramach projektu pt. „ Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości” (nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-035804) realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcje wzięło udział 20 uczniów, którzy przeszli wcześniejszą rekrutację oraz czterech opiekunów. Udział w projekcie był dla uczniów darmowy.

Partnerzy, pośredniczący w projekcie odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych to doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini.

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem w październiku 2019 roku wyjadą na 5 - dniowy pobyt edukacyjny na Ukrainę, dzięki projektowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” realizowanemu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Powiat Tatrzański uzyskał  na ten cel wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w wysokości 12 409,00 zł, stanowiących 33,58 % całkowitych kosztów realizacji projektu.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród młodzieży, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz pogłębianie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W trakcie wyjazdu uczniowie poznają zabytki kresowe, ich historię między innymi: Lwów, Kamieniec Podolski, Krzemieniec oraz wiele innych, które są znaczące dla polskiej historii. Uczniowie przywiozą też ziemię z Cmentarza Orląt Lwowskich, w celu umieszczenia jej w urnie w tablicy Golgota Wschodu, znajdującej się na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem.