Ważna informacja dla pacjentów nie tylko z Powiatu Tatrzańskiego, ale i z całej Polski. We wtorek 13 grudnia w Krakowie podpisano porozumie na mocy którego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zmieni organ prowadzący.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami krążenia. I nie chodzi tylko o popularnie nazywane zawały serca, ale i wiele innych schorzeń wymagających specjalistycznego leczenia. Podstawowym problemem jest to, że wciąż wiele osób zaniedbuje badania profilaktyczne, które umożliwiają wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenia. Tymczasem profilaktyka i szybka diagnoza jest podstawą takiego dobrania procedur medycznych, aby pacjent w miarę możliwości mógł wrócić do pełnego zdrowia. Rozmowa z dr Michałem Staszelem ordynatorem Szpitala Powiatowego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Od maja 2021 r. w Allmedica w Mszanie Dolnej w ramach programu „Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu limanowskiego, suskiego, wadowickiego, nowosądeckiego i tatrzańskiego” wykonujemy badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Badania są w pełni bezpłatne i w trosce o komfort pacjenta wykonujemy je w pełnym znieczuleniu, przy asyście lekarza anestezjologa. Koszt badania pokrywa w pełni Unia Europejska i Skarb Państwa.

Kto może skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii?

Do programu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na terenie powiatów limanowskiego, suskiego, wadowickiego, nowosądeckiego i tatrzańskiego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat oraz zaliczają się do jednej z poniższych grup wiekowych:

  • osoby w wieku 50-65 lat,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością HNPCC - w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

W hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem 9 września odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej. Głównym celem konferencji było szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów czy genetyków poprzez ich aktywny udział w wymagających sesjach naukowych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców - szanowanych ekspertów z całej Polski. Rozpatrywanie zawiłych przypadków medycznych w gronie specjalistów pozwala na szybsze oraz prawidłowe diagnozowanie schorzeń, a przez to bardziej efektywne leczenie, lepszą opiekę nad chorymi z rozpoznanym nowotworem oraz kompleksową rehabilitację fizyczną i psychiczną po zakończonym leczeniu lub kuracji.

Wydarzenie poruszało istotną tematykę, którą trzeba nagłaśniać. Pandemia spowodowała, iż wiele pacjentek z obawy przed wirusem odkładało wizyty u swoich ginekologów, nie badało się regularnie, nawet mimo wystąpienia niepokojących objawów. A właśnie regularne badanie się, prewencja, obserwowanie swojego ciała i regularne wizyty u specjalistów w dużej mierze przyczyniają się do wczesnego wykrycia zmian w ciele, co w rezultacie przyśpiesza proces diagnozy oraz wdrożenia skutecznego leczenia.

Wnioski można pobrać z strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w zakładce "Aktywny Samorząd" - www.pcpr-zakopane.pl

Formy naboru wniosków

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/)
  • oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5.

Terminy składania wniosków:

MODUŁ I:
  • od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
MODUŁ II:
  • od 10 września 2022 r. do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 – semestr zimowy).

Eksperci medyczni nie mają wątpliwości, że na jesieni czeka nas kolejna fala pandemii. Dlatego też tak ważne jest m.in zaszczepienie się jedną z dostępnych na rynku i zarejestrowanych w Polsce szczepionek.

Przedstawiciele powiatów łowickiego, poznańskiego, hrubieszowskiego, tatrzańskiego, kartuskiego, rawickiego, wadowickiego, międzychodzkiego i żyrardowskiego rozmawiali o funkcjonowaniu służby zdrowia.

Punkt szczepień działający przy Szpitalu Powiatowym im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem koordynuje obecnie akcję szczepień nie tylko zainteresowanych Polaków, ale także obywateli Ukrainy.

Przeczepienie narządów to wysoce skomplikowana procedura, która wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin. Konieczna jest tu również ścisła i niebywale rzetelna współpraca między placówkami medycznymi. Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem już po raz trzeci w tym roku uczestniczył w procesie donacji. Nie bez przyczyny transplantacja nazywana jest „darem życia” — to niejednokrotnie jedyna nadzieja dla ciężko chorych pacjentów.