Poszerza się zespół lekarzy Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Do zespołu dołączył dr hab. Sylweriusz Kosiński adiunkt Zakładu Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ekspert w dziedzinie zarówno ratownictwa medycznego jak i hipotermii.  Ważne podkreślenia, z inicjatywy dr Kosińskiego szpital będzie się dalej rozwijać, jeśli chodzi o jakość świadczonej opieki medycznej. Chodzi o utworzenie tzw. Zespołu Wczesnego Reagowania. Rozmowa z dr hab. nauk medycznych Sylweriuszem Kosińskim

Ostatnie decyzje władz centralnych podjęte w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  w tym zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków, pociągnęło za sobą  konieczność zaopiekowania się dziećmi wielu osób, w tym farmaceutów. Niezależnie od powyższego, farmaceutki i farmaceuci narażeni na kontakt z chorymi pacjentami i tym samym znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia, być może zmuszeni będą do skorzystania ze zwolnień lekarskich. Powyższe okoliczności mogą skutkować brakami kadrowymi w aptekach.

Wielu przedsiębiorców wobec niemożności zapewnienia odpowiedniej obsady fachowymi pracownikami, w zgodzie nie tylko z prawem farmaceutycznym, ale także z  prawem pracy, zmuszona będzie skrócić godziny pracy apteki. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie w pełni rozumie te sytuację. Skrócenie godzin pracy aptek  będzie bez wątpienia bardzo trudną decyzją, ale niezbędną do zapewnienia ciągłości dostaw leków.

Najbliższe tygodnie są decydujące, jeśli chodzi o skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Są ogromne szanse na to, że uda się opanować sytuację, jeśli tylko każdy z nas poważnie podejdzie do wprowadzonych ograniczeń, a część do kwarantanny, jeśli został nią objęty. Niemniej jednak ważne jest sprawne działanie służb sanitarnych i poszczególnych placówek medycznych. I tutaj możemy uspokoić Szpital Powiatowy im dr Tytusa działa sprawnie, a personel medyczny ma zapewnione środki ochrony osobistej.

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł.

Program wyrównywania różnic między regionami przez PFRON realizowany jest od 16 lat. – Jest to jeden z naszych flagowych programów. Skierowany jest do instytucji, które mogą coś zrobić na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Liczymy na doświadczenie tych, którzy znają potrzeby osób niepełnosprawnych na swoim terenie i wiedzą jak fundusze wykorzystać, aby przyniosły jak najwięcej korzyści – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

Pacjenci Oddziału Kardiologicznego zakopiańskiego szpitala leczą się już  w komfortowych warunkach. Kosztem prawie  1 mln złotych wyremontowano, a raczej całkowicie zmodernizowano pomieszczenia oddziału. Teraz chorzy leżą w odnowionych, kameralnych kilkuosobowych salach z łazienkami, a Oddział dysponuje też salą intensywnego nadzoru kardiologicznego. To kolejny już etap modernizacji Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w ciągu ostatnich lat. Ale na pewno nie ostatni, w planach na najbliższy czas jest kupno i uruchomienie nowoczesnego aparatu do wykonywania diagnostyki za pomocą rezonansu diagnostycznego. Ma również powstać zupełnie nowy budynek w którym znajdą się pomieszczenia na kuchnię ale przede wszystkim na Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Cel obszar A programu:   

Przystosowanie część wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki.

Adresaci obszar A programu:

Zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – podmioty uprawnione do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (ulotka informacyjna obszar A 2020.pdf)ulotka informacyjna obszar A 2020.pdf757 kB

Trzy nowoczesne karetki dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. W poniedziałek 23 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie zakupionych samochodów dla placówki. Łącznie na zakup trzech pojazdów – dwóch karetek reanimacyjnych w standardzie „P” oraz jednej transportowej  wydano 1,2 mln złotych, z czego 400 tysięcy złotych na jedną z karetek przekazało Ministerstwo Zdrowia – reszta, około 800 tysięcy złotych  to środki własne zakopiańskiego szpitala. Pojazdy razem z zespołami ratownictwa medycznego już rozpoczęły dyżury pod Tatrami.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze  przystąpieniu przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2020r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2020r. beneficjenci- za pośrednictwem Powiatu – mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się, tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dot. aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z wejściem w życie od 08.01.2020 obowiązku wystawiania przez lekarzy e-recept, pragniemy Państwa zachęcić do otwierania kont na portalu pacjent.gov.pl Osoba nie mająca jeszcze tego konta, w gabinecie lekarskim otrzyma wydruk informacyjny z czterocyfrowym kodem , który wraz z numerem PESEL pacjent poda w aptece i na tej podstawie otrzyma lek. Kto założy konto ten na numer telefonu komórkowego albo na mail otrzyma kod albo PDF z receptą. Nikt jednak nie odejdzie bez leku. Wszystkie wyżej podane formy będą dostępne dla pacjentów.

Informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – link do strony: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

Pliki do pobrania
Pobierz plik (ulotka informacyjna obszar A.pdf)ulotka informacyjna obszar A.pdf872 kB