W załączniku do pobrania prezentacja pt: "Inwestycje 2020-2021" w formacie pdf

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Inwestycje 2020-2021.pdf)Inwestycje 2020-2021.pdf15351 kB

W dniu 4 września 2020r. został zakończony remont drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów na odcinku 1,8 km od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie „Białej Izby” w miejscowości Rzepiska do skrzyżowania z drogą krajową nr 49 w miejscowości Jurgów. Zadanie było realizowane w okresie od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 28 sierpnia 2020r.  

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej. 

Ogółem wartość zadania wyniosła 1 507 630,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło
1 105 801,00 zł.  

Przedmiotowa inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

zdjęcie

Ambitny plan remontów i modernizacji dróg w 2020 roku zapowiedział Powiat Tatrzański. Wiele z dróg należących do samorządu wymaga gruntownej przebudowy. Należy zauważyć, że Powiat Tatrzański pomimo pandemii może pochwalić się brakiem opóźnień w realizacji poszczególnych inwestycji. Władze Powiatu doskonale rozumieją jak duży wpływ mają tego typu inwestycje na lokalny biznes, gdyż spora część prac zlecana jest właśnie tatrzańskim przedsiębiorcom.

W latach 2020 - 2021 planowane są przebudowy i remonty dróg powiatowych Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 17 197 000,00 złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 9 898 445,00 złotych.
W tym roku rzeczywiście zakres inwestycji drogowych, jeśli chodzi o nasz samorząd jest imponujący – mówi Piotr Bąk Starosta Tatrzański.
Pamiętajmy, że infrastruktura drogowa wymaga ciągłych nakładów finansowych, zarówno na przebudowy, remonty, jak i bieżące utrzymanie.