W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

 

 

Apeluję do Pacjentów, aby:

 

• sprawdzili zapasy leków swojej apteczce domowej – może są wystarczające i nie ma potrzebyzaopatrywać się w nowe

• chorzy nie szli do apteki, ale poprosili o wykupienie leków rodzinę znajomych, sąsiadów

• nie robili nieracjonalnych zapasów leków

• ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych

• nie zabierali do apteki dzieci

• będąc w aptece zastosowali się do wytycznych by nie narażać personelu apteki i siebie

PSSE w Zakopanem

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 21.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 397

Liczba osób w izolacji domowej: 359

Liczba osób hospitalizowanych: 38

Liczba osób objętych kwarantanną: 592, w tym na podstawie decyzji PPIS: 553 i po powrocie z zagranicy: 39

Liczba wyleczonych: 497

Liczba zgonów: 21

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 919

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.

PSSE w Zakopanem

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 20.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 395

Liczba osób w izolacji domowej: 355

Liczba osób hospitalizowanych: 40

Liczba osób objętych kwarantanną: 782, w tym na podstawie decyzji PPIS: 744 i po powrocie z zagranicy: 38

Liczba wyleczonych: 488

Liczba zgonów: 20

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 907

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 19.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 374

Liczba osób w izolacji domowej: 341

Liczba osób hospitalizowanych: 33

Liczba osób objętych kwarantanną: 842, w tym na podstawie decyzji PPIS: 801 i po powrocie z zagranicy: 41

Liczba wyleczonych: 469

Liczba zgonów: 20

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 867

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.

Zmiany w obostrzeniach obowiązujących w tzw. czerwonej strefie dotyczą również zasad nauczania w szkołach średnich, których organem założycielskim jest Powiat Tatrzański. Zgodnie z wytycznymi, placówki te od poniedziałku 19 października wprowadziły zdalny system nauczania.

Jeszcze w miniony piątek odbyła się konferencja z dyrektorami szkół w tej sprawie – informuje Piotr Bąk starosta tatrzański. - I w tej chwili we wszystkich szkołach zakończone są przygotowania do przejścia na zdalny tryb nauczania - tyczy się to szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych i Zespół Szkół Budowlanych to zdalne nauczanie w całości będzie prowadzone ze szkoły, natomiast jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące to odbywać się to będzie pół na pół: ze szkoły i z domów w przypadku gdy nauczyciele posiadają lepszy parametrowo sprzęt. Trzeba tu podkreślić, że do takiej sytuacji szkoły przygotowywały się jeszcze od sierpnia. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że mamy platformę w postaci Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, która jest testowym rodzajem przygotowania się do zdalnego nauczania nie tylko na czas kryzysu, ale w ogóle. Projekt ten finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Myślę, że dzięki temu zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych w powiecie tatrzańskim doskonale zda egzamin. Zgodnie z słowami Pana Premiera tylko taka forma nauczania jest możliwa w strefie czerwonej i potrwa ona tak długo jak będzie tego od nas wymagała sytuacja pandemiczna.

Trwa ogólnopolska walka z pandemią – od niedawna Powiat Tatrzański ze względu na ilość przypadków zachorowań został zakwalifikowany do tzw. czerwonej strefy, gdzie obowiązują największe obostrzenia. Jednocześnie na czas tzw. drugiej fali pandemii zmienia się czasowo organizacja placówek medycznych. Wiąże się z tym wiele bardzo ważnych informacji dla mieszkańców naszego regionu.  Rozmowa ze starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem.

Panie Starosto Szpital Powiatowy w Zakopanem będzie jednym z wiodących, jeśli chodzi o obecna walkę z pandemią

W związku z lawinowym zwiększeniem się ilości zakażeń na terenie województwa małopolskiego, zostały podjęte kroki w celu skutecznego przeciwdziałania i zabezpieczenia szpitali w łóżka dla zakażonych i mających objawy chorobowe. Pan Wojewoda wraz z ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego wypracowali koncepcję kilku poziomów szpitali w zależności od możliwości przyjmowania chorych. Zostaną stworzone cztery ośrodki wiodące w Oświęcimiu, w Tarnowie, Limanowej i Zakopanem. Każdy z nich będzie obsługiwał kilka powiatów jednocześnie w kwestii tych najpoważniejszych przypadków, czyli tych, gdzie będzie konieczność zastosowania w leczeniu intensywnej terapii i zabezpieczenia przez respiratory. Do tego celu zostały wybrane te ośrodki, które mają zaplecze sprzętowe, a przede wszystkim kadrowe. Niewątpliwie Zakopiański Szpital im. Tytusa Chałubińskiego takim ośrodkiem jest, ponieważ w kwestii sprzętu jak i zabezpieczenia kadrowego działamy na najwyższym poziomie. Wybór ten powoduje, że od poniedziałku nasz szpital zabezpiecza 74 łóżka dla chorych na COVID, wzmacniamy ośrodek intensywnej terapii, niestety odbędzie się to kosztem pozostałych oddziałów, które zostaną zredukowane w znacznej części. W nagłych wypadkach SOR oczywiście będzie czynny, ale karetki z pacjentami kierowane będą do innych szpitali, ponieważ w tej chwili obsługa najtrudniejszych przypadków covidowych stała się podstawową funkcją naszej placówki.

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 16.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 292

Liczba osób w izolacji domowej: 260

Liczba osób hospitalizowanych: 32

Liczba osób objętych kwarantanną: 804, w tym na podstawie decyzji PPIS: 765 i po powrocie z zagranicy: 39

Liczba wyleczonych: 460

Liczba zgonów: 15

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 771

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 15.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 303

Liczba osób w izolacji domowej: 267

Liczba osób hospitalizowanych: 36

Liczba osób objętych kwarantanną: 731, w tym na podstawie decyzji PPIS: 684 i po powrocie z zagranicy: 47

Liczba wyleczonych: 436

Liczba zgonów: 12

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 754

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.

Obecnie wirus rozprzestrzenia się szerokim frontem, służby sanitarne nie są w stanie go kontrolować. Przestrzegajmy więc z żelazną konsekwencją zasad higieny i wprowadzanych zaleceń, bo tylko w ten sposób możemy pomóc w opanowaniu sytuacji. Rozmowa z Piotrem Bąkiem, starostą tatrzańskim.

Panie Starosto, powiat tatrzański znalazł się w czerwonej strefie. Jak ocenia Pan obecną sytuację?

Powiat tatrzański znalazł się w czerwonej strefie wraz z 17 innymi powiatami. W pełni zda-jemy sobie sprawę z tego, że zagrożenie koronawirusem na naszym terenie jest stosunkowo duże. Mam nadzieję, że świadomi są tego także przybywający na Podhale goście, którzy wypoczywając w górach, czy w lesie często czują się zwolnieni z obowiązku przestrzegania wprowadzonych obecnie ograniczeń. Sądzę, że zastosowanie się do nich w pierwszym okresie pandemii i dobra, obywatelska postawa mieszkańców powiatu tatrzańskiego spowodowały, że zakażeń praktycznie u nas nie odnotowywano. Pomiędzy kwietniem a czerwcem odnotowaliśmy u nas jedynie dwa zakażenia, przywiezione spoza naszego regionu.

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 14.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 252

Liczba osób w izolacji domowej: 216

Liczba osób hospitalizowanych: 36

Liczba osób objętych kwarantanną: 733, w tym na podstawie decyzji PPIS: 675 i po powrocie
z zagranicy: 58

Liczba wyleczonych: 436

Liczba zgonów: 12

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 703

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.