W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyła się gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Stypendium zostało wręczone z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który dostał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Przyznawane jest ono od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 3000 zł. Poniżej lista uczniów z terenu Powiatu Tatrzańskiego, którzy odebrali stypendia w roku szkolnym 2022/2023:

1. Emilia Anna Chyc-Mulik - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

2. Dawid Stanisław Bubla - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

3. Lidia Leja - Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

4. Zuzanna Pabin - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

5. Magdalena Palenica - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

6. Zuzanna Złoza - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

7. Katarzyna Klag - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO
w Zakopanem.

8. Lena Brzoza - Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława hr. Zamoyskiego
w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem.

9. Katarzyna Kurzydło - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

W czwartek 10 listopada w sali obrad Urzędu Gminy w Kościelisku odbył się XV Konkurs „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego, Nowotarskiego, Hrubieszowskiego, Rawickiego, Wadowickiego i Międzychodzkiego oraz miasta Sopot. Konkurs dotyczy też uczniów szkół podstawowych: Gminy i Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, Gminy Jabłonka oraz z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Tegoroczny finał konkursu odbywał się pod hasłem: „Stulecie Powrotu Części Górnego Śląska do Macierzy”.

zyczenia

erazmus

Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów  poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

logo

Na zaproszenie Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego w Poznaniu gościła delegacja powiatu tatrzańskiego reprezentowana przez Annę Król-Józagę Naczelnika Wydziału Edukacji, Małgorzatę Mierczak Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem oraz Zdzisława Króżla Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem.

W trakcie pobytu dyrektorzy szkół wraz z dyrektorami szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego, poznańskiego i kartuskiego wzięli udział w konferencji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół powiatu poznańskiego.

Mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej i największej szkoły prowadzonej przez powiat poznański tj.: Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu i podzielenia się doświadczeniami ze współpracy z dużymi firmami w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Delegacja miała też możliwość zwiedzania Zamku w Kórniku, siedziby rodu Zamoyskich, której przedstawiciel hr Władysław Zamoyski jest patronem ZSHT w Zakopanem.

Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

logo

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Zakopanem złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Maciej Gąsienica - nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem oraz Krzysztof  Mierczak – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała również Pani Małgorzata Stopka – Olesiak – nauczycielw Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.

W wyniku postępowania konkursowego, na kolejną kadencję wyłoniono nowego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Został nim dotychczasowy dyrektor Pan Marek Donatowicz. Akt powierzenia funkcji dyrektora wraz z gratulacjami i życzeniami wręczył Starosta Tatrzański Piotr Bąk.

Podczas spotkania pożegnano Panią Dorotę Sztokfisz - Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku, w związku z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu, w związku z nagrodą jubileuszową otrzymał Zdzisław Króżel – Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego omówił także plany pracy szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.

Wybór szkoły średniej, to jedna z najważniejszych decyzji, która będzie mieć wpływ na całe zawodowe życie. Warto wybrać szkołę, która umożliwi realizację zawodowych planów i ambicji. O tym jakie możliwości dają Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego i Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego opowiadają dyrektorzy placówek.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/   
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 16 maja 2022 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/
Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:
1.    Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera (www.balzer.cal24.pl)
2.    Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego (www.zsbzakopane.pl )    
3.    Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego (www.zsht.pl)
Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej

Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje, że od 21 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. O. Balzera w Zakopanem oraz w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem zostaną uruchomione oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy.

Celem utworzenia klas jest przygotowanie uczniów do pobierania nauki w Polsce oraz funkcjonowanie w nowym społeczeństwie poprzez naukę języka polskiego i inne zajęcia edukacyjne. Szczegółowe informacje można uzyskać w:

 

Liceum Ogólnokształcącym im. O. Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane
tel.: 18 20 14620, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 66846, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy.