logo

Z okazji 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, PTI oraz ECDL ogłosili konkurs GEEK – Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe, w dwóch kategoriach: scenariusz i implementacja gry. Został on objęty patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgłosiło się 157 zespołów z całej Polski, które miały pół roku na stworzenie kompletnego scenariusza lub prototypu/dema gry o charakterze edukacyjnym.

Tytaniczna wręcz praca od początku roku szkolnego, setki godzin pracy, niezwykły upór i pracowitość, a do tego niesamowita kreatywność i pomysłowość zostały ostatecznie docenione.

Uczniowie kl. 4I z Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem:

- Angelika Ciołek

- Daniel Pawlikowski

- Jan Świder

- Dominik Możdżeń

- Jordan Jira

pod przewodnictwem Pana Adriana Zająca pokonała konkurencję, najpierw zajmując I miejsce w Małopolsce, a potem deklasując reprezentantów wszystkich województw w Wielkim Finale, który został rozstrzygnięty na szczeblu krajowym. Zakopiańskie ZSHT pokonując bardzo liczną konkurencję w postaci wielu elitarnych szkół z całego kraju zdobyło I miejsce w Polsce.  

W piątek 7 maja Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie przekazał promesy edukacyjne dedykowane szkołom z powiatu tatrzańskiego. Środki o łącznej wartości na ponad 400 tys. zł trafiły na Podhale w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania czy dostępu do internetu. Jak informują władze samorządowe województwa akcja skierowana jest do szkół gminnych i powiatowych z całej Małopolski.

Obecna sytuacja połączona z wielomiesięczną walką z pandemią koronawirusa dotknęła wiele grup społecznych i zawodowych. Podhale to jeden z tych regionów, które dobitnie zdają sobie sprawę z tej bolączki. Wirus SARS-CoV-2 nie pominął nawet systemu edukacji i małopolskich szkół, które z dnia na dzień musiały się przeorganizować i zmienić tryb nauczania ze stacjonarnego na naukę zdalną. Mimo upływu czasu i wdrożenia w temat, nadal jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne zarówno dla uczniów jak i samych nauczycieli. Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się dobrem mieszkańców regionu, w szczególności młodego pokolenia postanowił realnie wesprzeć wszystkie szkoły z terenu województwa. W tym celu, w ramach tarczy antykryzysowej przygotował dedykowany pakiet edukacyjny na łączną kwotę 16 mln zł.– Zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne to duży kłopot dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących oraz jednostek samorządu terytorialnego – mówiła Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  - Przygotowany przez nas specjalny pakiet edukacyjny jest jedynym takim rozwiązaniem w skali całego kraju, a przede wszystkim realizowany jest na poziomie całego regionu. Środki z przekazanego wsparcia mogą być przeznaczone na dofinansowanie infrastruktury cyfrowej, zakup sprzętu i niezbędnych gadżetów, oprogramowania czy dostępu do internetu. Do tej pory, do szkół zawodowych trafiło już 4 mln zł – w tej kwocie aż 90 zespołów szkół kształcenia zawodowego otrzymało środki na zakup niezbędnego sprzętu. Kolejne pieniądze – 12 mln, zastały przekazane do 1000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych - kształcenia ogólnego. Znamiennym jest fakt, że ten rodzaj wsparcia trafia zarówno do szkół publicznych jak i placówek prywatnych.

logo powiatu

Znamy nazwiska laureatów 13 edycji Stypendium Starosty Tatrzańskiego. To najzdolniejsi absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez nasz powiat. Wśród mistrzów na rok szkolny 2019/2020 znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem, Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

Stypendium Starosty Tatrzańskiego to nagroda finansowa praktykowana w naszym powiecie od 2008 roku na mocy Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego. Trud i zaangażowanie najzdolniejszych absolwentów doceniany jest poprzez jednorazową gratyfikację finansową, stopniowaną w zależności od wyników, w tym roku na poziomie 3 000, 4 000 i 5 000 zł.

Trzynasta edycja „Podhalańskich, spiskich i orawskich dróg do niepodległości” – konkursu historycznego organizowanego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy rozegrała się wokół tematu „Polaków, którzy w 1920 r. obronili Europę”. Wybór motywu przewodniego konkursu był nieprzypadkowy, przypomnijmy, iż w tym roku obchodzimy 100 rocznicę Cudu nad Wisłą – bitwy, która przesądziła losy Europy Zachodniej i dzięki bohaterskiej postawie naszych rodaków uratowała ją przed ofensywą Armii Czerwonej. W I etapie konkursu, w szranki stanęło łącznie 33 zespoły, każdy złożony z trzech osób. Umysłowe zmagania odbywały się na dwóch poziomach wyznaczonych przez system edukacji – były to szkoły podstawowe, wśród których znaleźli się przedstawiciele z gmin: Jabłonka, Zakopane, Poronin, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec oraz ich starsi koledzy, reprezentujący szkoły ponadpodstawowe z powiatów: Łowickiego, Kartuskiego, Poznańskiego i Tatrzańskiego.

To już po raz trzeci!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w dniach 17 lutego – 6 marca  2020 roku uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 34 uczniów i 7 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Europejskie staże zawodowe uczniów i nauczycieli Hotelarza” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków PO WER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: Training Vision Lid w Portsmouth i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista odbyła praktykę w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, natomiast druga grupa w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych miała możliwość praktykować w hiszpańskiej Maladze.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem przypomina, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym rozpoczynają wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe.

„Zgodnie z instrukcjami Ministra Edukacji Narodowej o konieczności wprowadzenia określonego reżimu sanitarnego w szkołach i placówkach, od 1 września szkoły mają rozpocząć edukację w systemie stacjonarnym – mówi Anna Król - Józaga, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Odnosząc się do szumu medialnego który pojawił się w kontekście różnych systemów edukacji, w tym zdalnej w szkołach na terenie naszego powiatu, chcemy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Na terenie Zakopanego funkcjonuje bardzo dużo szkół, które są prowadzone przez różne organy.  Są to szkoły prywatne prowadzone przez osoby fizyczne i stowarzyszenia, szkoły prowadzone przez samorząd Województwa Małopolskiego, szkoły rządowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I na piątkowym spotkaniu z Sanepidem zorganizowanym przez Powiat Tatrzański zebrały się wszystkie szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Miasta Zakopane.

logo powiatu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego,

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu w sprawie stacjonarnej nauki w zakopiańskich szkołach Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym planują rozpocząć wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe w tym:

 

1. prowadzone przez powiat tatrzański:

- Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,

Szkoła Techniczna im Św. Jana Pawła II w Kakooge w Ugandzie apeluje o pomoc przy realizacji projektu rozbudowy bazy dydaktyczno-produkcyjnej w zakresie produkcji rolno-zwierzęcej. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym problemem z jakim boryka się szkolnictwo w tej części świata jest wyżywienie uczniów. Żywność w Ugandzie jest bardzo droga – dlatego Technikum w Kakooge zakupiło 50 hektarów ziemi. Obecnie wycięto już busz i uprawiana jest ziemia na obszarze ponad 20 hektarów. Zbiory z tego terenu są podstawą wyżywienia uczniów szkoły. Dzieci w Technikum imienia Świętego Jana Pawła II w Kakooge otrzymują trzy posiłki dziennie co jest ewenementem. Zazwyczaj osoby dorosłe i dzieci mogą liczyć na jeden posiłek dziennie.

Od 15 czerwca kandydaci do szkół mogą składać aplikacje poprzez stronę internetową https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/.  W naszym regionie działają trzy szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański: Zespół Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcące im Oswalda Balzera i Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wszystkie z siedzibą w Zakopanem. Ośmioklasistów zachęcamy do zapoznania się z ofertami szkół, które są dostępne na naszej stronie internetowej i do właściwego wyboru swojej przyszłości edukacyjnej. Każda z trzech szkół ma swój profil i nieco inny profil kształcenia. O tegorocznej ofercie szkół ponadpodstawowych rozmawialiśmy z Dyrektorami tych placówek – zapraszamy do zapoznania się z nimi – zarówno przez uczniów jak i rodziców.